Stromenpoort

Stromenpoort is de naam van een strook grond, die ligt tussen de Nieuwe Vlissingseweg en de kazerne van de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg.

Het gebied biedt plaats aan vier à vijf instellingen die vallen onder de bestemming maatschappelijke doeleinden. De uit te geven gronden, circa 10.000 m2, zijn inmiddels door de gemeente bouwrijp gemaakt. Er is onder meer een nieuwe ontsluitingsweg inclusief parkeerplaatsen aangelegd, die de naam Het Zwin heeft gekregen. Inmiddels is er het korpsgebouw van het Leger des Heils en een moskee gebouwd. Momenteel is er nog ruim 7.000 m2 direct uitgeefbaar.

Contactpersoon Stromenpoort: Jack Dooms (0118) 675203