Middelburg gaat voor 'nul-op-de-meter' woningen

Gerieflijk wonen en tegelijkertijd enorm op energie besparen; in huizen met gegarandeerd nul-op-de(energie)-meter, dankzij een degelijke woningschil en bijvoorbeeld zonnepanelen. Dát is de ambitie van de Stroomversnelling. In 2050 wil de vereniging Stroomversnelling 4,5 miljoen naoorlogse woningen energieneutraal hebben gemaakt.

Om dat te bereiken, is de medewerking van gemeenten en vergunningverleners hard nodig. Op donderdag 5 maart 2015 kreeg wethouder Chris Dekker hiertoe een boekwerkje van de Taskforce Vergunningen uitgereikt dat gemeenten kort en krachtig duidelijk maakt hoe zij eenvoudig kunnen bijdragen aan deze Stroomversnelling in Nederland. “Een even prachtig als ambitieus initiatief,” aldus wethouder Dekker.

De Stroomversnelling, begonnen als een initiatief van vier bouwers, zes woningcorporaties en ondertussen ondersteund door vele gemeenten, provincies en andere maatschappelijke partners, is hard bezig om een industriële aanpak te ontwikkelen die het veel goedkoper maakt om woningen grondig te renoveren. De Stroomversnelling wil de energierekening in Nederlandse huur- en koopwoningen terugdringen naar nul. Te beginnen met 111.000 woningen in 2020. Minister Blok zei hier eerder over: “Dit kabinet steunt Stroomversnelling dan ook van harte. Bijvoorbeeld door belemmerende regels te schrappen en het Besluit omgevingsrecht aan te passen,” aldus de minister, die de gemeenten oproept “een belangrijke bijdrage te leveren aan het succes van het project Stroomversnelling, in het belang van de huurder, van de koper, van de bouw en van het milieu”.

Daadwerkelijk verschil

Het afgelopen jaar is door de Taskforce Vergunningen – een samenwerking van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken en een tiental gemeenten – gewerkt aan een aanpak die de vergunningenprocedure eenvoudiger én beter maakt. In de uitgave, die wordt gestuurd aan alle colleges van B&W in Nederland, komt onder meer de Omgevingsvergunning (Procedures bestemmingsplan, Bouwbesluit, welstand/ruimtelijke kwaliteit) en de Ontheffing Flora- en faunawet aan bod. Ook staan er best practices omschreven uit Heerhugowaard, ‘s-Hertogenbosch, Soest en Zoetermeer.

“Waar we naar toe willen,” zegt Leen van Dijke, voorzitter van de Taskforce Vergunningen, “is dat de gemeenten bij het zien van het Stroomversnellingskeurmerk op een vergunningenaanvraag meteen een stempel van goedkeuring kunnen zetten. Wij vragen elke gemeente om enthousiasme en steun om juist nu, in deze tijd, mee te werken aan dit duurzame initiatief dat daadwerkelijk een verschil maakt.”

 

Wethouder Chris Dekker (links) en Leen van Dijke, voorzitter van de Taskforce Vergunningen en woordvoerder van de Stroomversnelling bekijken het boekwerkje “Stroomversnelling Nederland, 4,5 miljoen woningen naar nul-op-de-meter - hoe gemeenten eenvoudig kunnen bijdragen”  (foto: Marco de Swart).

Wethouder Chris Dekker (links) en Leen van Dijke, voorzitter van de Taskforce Vergunningen en woordvoerder van de Stroomversnelling bekijken het boekwerkje “Stroomversnelling Nederland, 4,5 miljoen woningen naar nul-op-de-meter - hoe gemeenten eenvoudig kunnen bijdragen”  (foto: Marco de Swart).