Woonservicezones

Gemeente Middelburg is verdeeld in 9 woonservicezones. Het doel van de woonservicezones is om zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen en zo lang mogelijk maatschappelijk actief blijven.

Hiervoor zijn soms speciale voorzieningen nodig. Vaak kan dat in de bestaande woning, soms is een andere woning daar beter voor geschikt.
Ook als je in een ‘gewoon’ huis woont, woon je in een woonservicezone. De gemeente Middelburg streeft naar een volledig aanbod van zorg en welzijn op wijkniveau. Dat wil zeggen dat de welzijnsactiviteiten beschikbaar zijn voor alle inwoners. Het gaat hierbij om culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en ondersteuning bij sociale netwerken.

Waaruit bestaat een woonservicezone?

De gemeente Middelburg is verdeeld in negen gebieden, die ieder een woonservicezone vormen. Wonen, zorg en welzijn staan centraal in een woonservicezone. Elke wijk en kern van Middelburg heeft allerlei typen woningen: eengezinswoningen, vrijstaande woningen, appartementen enzovoort. Een groot deel van deze woningen is geschikt (te maken) om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daarnaast zijn er in alle woonservicezones zorgwoningen. Deze zorgwoningen zijn moderne, ruime appartementen. Het gaat dan om:

 • Zelfstandige woningen met 24-uur zorg. Deze woningen zijn beschikbaar voor mensen met een zorgindicatie.
 • Zelfstandige woningen met mogelijkheid voor intensieve thuiszorg. Dit zijn woningen waar intensieve zorg kan worden geleverd. De woningen zijn ook beschikbaar voor mensen zonder een zorgindicatie.

Daarnaast hebben 8 woonservicezones groepswoningen met 24 uur zorg. Deze woningen zijn vergelijkbaar met (voormalige) verpleeghuizen. Hier wonen mensen met (ernstige) beperkingen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Zoals gezegd kan in de meeste (bestaande) woningen in de wijk vaak (thuis)zorg worden geleverd.

Welzijn

In de woonservicezones organiseert of ondersteunt de Stichting Welzijn Middelburg het welzijn voor de hele wijk. In een grandcafé of welzijnsaccommodatie vinden allerlei activiteiten plaats door en voor wijkbewoners. De welzijnsaccommodaties zitten midden in de woonservicezones en zijn voor iedereen makkelijk toegankelijk. Voor de activiteiten wordt soms een kleine bijdrage gevraagd.

Verdeling woonservicezones

 1. Binnenstad
 2. Griffioen en ’t Zand/Breewijk
 3. Stromenwijk
 4. Zuid
 5. Veerse Poort, Klarenbeek, Nieuw Middelburg
 6. Arnemuiden
 7. Dauwendaele en Mortiere
 8. Nieuw- en Sint Joosland
 9.  Sint Laurens