Porthos Walcheren

Porthos is de gemeentelijke organisatie, die zorg en ondersteuning op Walcheren regelt. U kunt daar altijd terecht met uw vragen over welzijn, zorg en opgroeien.

Voor zorgbehoevende mensen is specialistische zorg beschikbaar.

Op de website van Porthos Walcheren kunt u veel informatie vinden. Misschien bent u daar al direct mee geholpen. Is dit niet het geval, dan kunt u vragen om een gesprek. Dit kan bij de Porthosloketten in Middelburg en Vlissingen. Maar er kan ook een medewerker bij u thuis komen.

Porthos praat eerst met u over uw eigen situatie. Wat wilt u bereiken? Wat kunt u daarvoor zelf doen? Wat kunt u doen met hulp van uw familie, vrienden of buren? Waarvoor heeft u aanvullend hulp nodig? Er zijn veel soorten zorg en ondersteuning die u zelf kunt organiseren en betalen. Zoals: huishoudelijke hulp, was- en strijkservice of de boodschappenservice.

Maar voor sommige dingen heeft u specialistische hulp nodig. Porthos kan u dan naar andere organisaties begeleiden. Bijvoorbeeld naar Orionis Walcheren als u vragen heeft over inkomen of werk. Als het voor uw specifieke situatie nodig is, organiseert Porthos uw zorg of ondersteuning. Samen met u stelt Porthos uw ondersteuningsplan op. Maar het begint dus met een gesprek met Porthos.

De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen hebben afspraken gemaakt met zorgaanbieders over hoe ze zorg en ondersteuning organiseren voor hun inwoners. De samenleving verandert, wij veranderen mee. Hulp bieden en hulp vragen wordt steeds gewoner. Zorg en ondersteuning regelen we samen, met hulp van Porthos.

Bel naar (088) 751 40 00.