Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Soms heeft u daar hulp bij nodig: bij ouderdomsklachten, een lichamelijke handicap, het herstellen van een operatie of moeilijkheden thuis. U kunt eerst een beroep doen op mensen in uw eigen omgeving. Als dat niet voldoende is, kunt u hulp krijgen via de Wmo.

Voorlopig is er onderstaande verdeling als het gaat om vragen over de Wmo en aanvragen van voorzieningen:

  • Porthos loket, Sint Sebastiaanstraat 12, tel. 088 - 75 140 00. Postadres: Postbus 1000, 4357 ZV, Domburg
    Voor alle vragen op het gebied van welzijn, zorg en opvoeding. Ook voor hulp bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld van het Wmo voorzieningenloket.
  • Wmo voorzieningenloket, tel. 088 - 75 140 00. Voor het aanvragen van voorzieningen (rolstoel, traplift, hulp bij het huishouden) of informatie over de stand van zaken van een aanvraag.

Bereken zelf uw eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden

Voor hulp bij het huishouden moet u een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, leeftijd, de samenstelling van uw huishouden, en de kosten van de ingezette hulp. U kunt op de website van het CAK een schatting van uw eigen bijdrage bereken.

Wet- en regelgeving

Voor voorzieningen voor mensen met een beperking kent de gemeente een verordening en beleidsregels.

Kijk voor meer informatie op www.porthos.nl