Zorg en Welzijn

De gemeente Middelburg wil dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen aan de samenleving. Soms heeft u daar hulp bij nodig: bij ouderdomsklachten, een lichamelijke handicap, het herstellen van een operatie of moeilijkheden thuis. U kunt eerst een beroep doen op mensen in uw eigen omgeving. Als dat niet voldoende is dan moet u terug kunnen vallen op de gemeente. Dat is een wettelijke taak van de gemeente, die is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Zorg en ondersteuning in 2018

  Zorg of ondersteuning nodig? Zo werkt het in de gemeente Middelburg.

 • Porthos

  Porthos is de gemeentelijke organisatie, die zorg en ondersteuning op Walcheren regelt. U kunt daar altijd terecht met uw vragen over welzijn, zorg en opgroeien.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein (ADS) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college en zij vertegenwoordigt de inwoners van Middelburg.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Soms heeft u daar hulp bij nodig: bij ouderdomsklachten, een lichamelijke handicap, het herstellen van een operatie of moeilijkheden thuis. U kunt eerst een beroep doen op mensen in uw eigen omgeving. Als dat niet voldoende is, kunt u hulp krijgen via de Wmo.

 • Aangepast vervoer

  Als u problemen heeft om zich te verplaatsen, kan Porthos u wellicht helpen bij het vinden van een gepaste vervoersoplossing.

 • Huishoudelijke hulp

  De gemeente wil zoveel mogelijk mensen de juiste zorg en hulp bieden. Dat betekent dat we per situatie bekijken wat mogelijk is.

 • Rolstoel

  Als u een rolstoel of andere middelen nodig heeft omdat u moeilijk loopt, kan Porthos u wellicht verder helpen.

 • Servicebus

  De Servicebus biedt extra service ten opzichte van de lijndienstbus. Hij is kleiner, maar comfortabeler en u kunt gemakkelijker in- en uitstappen.

 • Subsidie

  Gemeente Middelburg verleent subsidies aan instellingen die in het gemeentelijk belang activiteiten uitvoeren op het gebied van stedelijk sociaal beleid.

 • Woningaanpassing

  Wanneer u problemen heeft met bewegen in uw huis, kan er in samenwerking met Porthos mogelijk een oplossing worden gevonden.

 • Woonservicezones

  Gemeente Middelburg is verdeeld in 9 woonservicezones. Het doel van de woonservicezones is om zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen en zo lang mogelijk maatschappelijk actief blijven.