Zorg en Welzijn

De gemeente Middelburg wil dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen aan de samenleving. Soms heeft u daar hulp bij nodig: bij ouderdomsklachten, een lichamelijke handicap, het herstellen van een operatie of moeilijkheden thuis. U kunt eerst een beroep doen op mensen in uw eigen omgeving. Als dat niet voldoende is dan moet u terug kunnen vallen op de gemeente. Dat is een wettelijke taak van de gemeente, die is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Toegang sociaal domein vanaf 2020

  Per 2020 verandert de toegang op de zorg op Walcheren. Op diverse punten blijven we nog samenwerken, maar Veere, Vlissingen en Middelburg gaan de toegang naar de zorg weer zelf organiseren.

 • Porthos Walcheren

  Porthos is de gemeentelijke organisatie, die zorg en ondersteuning op Walcheren regelt. U kunt daar altijd terecht met uw vragen over welzijn, zorg en opgroeien.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein (ADS) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college en zij vertegenwoordigt de inwoners van Middelburg.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Soms heeft u daar hulp bij nodig: bij ouderdomsklachten, een lichamelijke handicap, het herstellen van een operatie of moeilijkheden thuis. U kunt eerst een beroep doen op mensen in uw eigen omgeving. Als dat niet voldoende is, kunt u hulp krijgen via de Wmo.

 • Aangepast vervoer

  Als u problemen heeft om zich te verplaatsen, kan Porthos u wellicht helpen bij het vinden van een gepaste vervoersoplossing.

 • Huishoudelijke hulp

  De gemeente wil zoveel mogelijk mensen de juiste zorg en hulp bieden. Dat betekent dat we per situatie bekijken wat mogelijk is.

 • Rolstoel

  Als u een rolstoel of andere middelen nodig heeft omdat u moeilijk loopt, kan Porthos u wellicht verder helpen.

 • Servicebus

  De Servicebus biedt extra service ten opzichte van de lijndienstbus. Hij is kleiner, maar comfortabeler en u kunt gemakkelijker in- en uitstappen.

 • Subsidie

  Gemeente Middelburg verleent subsidies aan instellingen die in het gemeentelijk belang activiteiten uitvoeren op het gebied van stedelijk sociaal beleid.

 • Woningaanpassing

  Wanneer u problemen heeft met bewegen in uw huis, kan er in samenwerking met Porthos mogelijk een oplossing worden gevonden.

 • Woonservicezones

  Gemeente Middelburg is verdeeld in 9 woonservicezones. Het doel van de woonservicezones is om zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen en zo lang mogelijk maatschappelijk actief blijven.