Tweede woningbeleid

De gemeente ontvangt regelmatig vragen of er mogelijkheden zijn voor de aankoop van een zogenaamde ‘tweede woning’ en welke regelgeving daarvoor geldt.

Geïnteresseerden kunnen sinds 2015 een woning kopen en deze gebruiken als ‘tweede woning’. Een beperking is wel dat de woning alleen door de eigenaar als tweede woning voor zichzelf mag worden gebruikt en niet voor recreatieve doeleinden aan derden mag worden verhuurd (dit ligt anders indien er een recreatiebestemming op de woning rust). Uiteraard mag u de woning wel aan een derde voor permanente bewoning verhuren. De huurder moet zich dan wel laten inschrijven bij de gemeente. Wanneer een woning als tweede woning wordt gebruikt, zal er forensenbelasting in rekening worden gebracht.

Voor wat betreft de aankoop en bewoning van een woning in de binnenstad gelden er verder geen bijzondere regels. Dat is anders als u bijv. een woning aankoopt die is aangewezen als een beschermd rijks- of gemeentelijk monument. Heeft u dan bijv. plannen tot het verbouwen van het pand, dan dient u tevens rekening te houden met de monumenten- en bouwwetgeving.

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de bestemming van een pand, dan kunt u daarvoor terecht bij onze infobalie van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving of telefonisch: (0118) 67 52 79.

Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus werkt de gemeente tijdelijk alleen via telefonische afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Reeds gemaakte afspraken gaan zonder tegenbericht gewoon door. Online afspraak maken is even niet meer mogelijk. In telefonisch overleg wordt gekeken of een afspraak noodzakelijk is of dat er een andere oplossing mogelijk is. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze online dienstverlening. Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u niet naar het stadskantoor te komen.