Startersregeling

De gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan een aanvrager moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. De gemeente bepaalt dan ook of een aanvrager in aanmerking komt voor een Starterslening bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

Voor wie is de lening?

  • De aanvrager heeft op het moment van de aanvraag minimaal een leeftijd van 18 jaar en maximaal een leeftijd van 34 jaar. In geval van een aanvraag door twee personen geldt criterium voor beide  aanvragers.
  • De aanvrager bewoont één jaar zelfstandig een huurwoning of is minimaal één jaar inwonend of bewoont minder dan één jaar zelfstandig een huurwoning en is in de daaraan voorafgaande periode minimaal één jaar inwonend geweest.
  • De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.
  • De starterslening is niet van toepassing indien de aanvrager een woning wil kopen met een korting op de aankoopprijs, bijvoorbeeld via de Je Stek regeling van Woongoed.

Wat zijn de condities van de lening?

  • De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan € 170.000,-. Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop- /aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 6% van de koopsom en eventuele verbeterkosten gerekend en bij nieuwbouw 6% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk.
  • Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.
  • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten.

Hoe vraagt u een starterslening aan?

De starterslening kan worden aangevraagd bij de gemeente Middelburg. U kunt contact opnemen met Harry Siebelink op telefoonnummer (0118) 67 57 57 of e-mail h.siebelink@middelburg.nl voor het maken van een afspraak. Als de gemeente akkoord is met de aanvraag kunt u digitaal een aanvraag voor een staterslening indienen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Meer informatie over de starterslening is te vinden op de website van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.