Blijverslening

De gemeente Middelburg wil graag dat u comfortabel, veilig en met plezier in uw huidige woning kunt blijven wonen, ook als u een dagje ouder wordt of te maken krijgt met gezondheidsproblemen. De Blijverslening is voor u bedoeld als u een eigenaar-bewoner bent van 55 jaar of ouder, met een zorgvraag die een aanpassing van de woning vereist of als u uw woning levensloopbestendig wilt maken.

Om een leven lang fijn kunnen te wonen, is het belangrijk dat uw woning klaar is voor de toekomst: een levensloopbestendig huis. U kunt in aanmerking komen voor een lening als uw woning minimaal 1 jaar oud is en een actuele WOZ waarde heeft die niet hoger is dan € 300.000.

Waarom verbouwen?

Er zijn allerlei redenen om te verbouwen. Misschien wilt u op termijn beneden kunnen slapen of wilt u er zeker van zijn dat u niet valt in uw badkamer. Ook de integratie van domotica, dat zijn elektronische toepassingen in de woning, is tegenwoordig een reden om uw huis eens grondig aan te pakken. Als u in uw huidige woning kritisch om u heen kijkt, ziet u waarschijnlijk allerlei zaken die aangepakt kunnen worden. De Blijverslening is een financieel steuntje in de rug waarmee u kunt zorgen dat uw huis klaar is voor de toekomst: van domotica tot aanpassingen in de badkamer. In de bijlage Overzichtslijst bouwkundige en domotica aanpassingen Blijverslening kunt u lezen welke aanpassingen in aanmerking komen.

Wat is de Blijverslening?

Tegen een gunstige rente en voorwaarden kunt een lening afsluiten voor aanpassingen in uw woning. De Blijverslening is een hypothecaire lening. De Blijverslening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. De hoogte van het door u te lenen bedrag hangt af van de aanpassingen die uw wilt doen. Ook kan de waarde van uw woning van belang zijn. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten bepaalt de hoogte van de rente.

Hoe werkt de Blijverslening?

Het bedrag dat u leent wordt ondergebracht in een bouwkrediet. De declaraties van bedrijven die uw project uitvoeren dient u in bij de gemeente. Na akkoord van de gemeente betaalt Stimuleringsfonds Volkshuisvesting de gemaakte kosten rechtstreeks aan deze bedrijven uit. Het bouwkrediet stopt zodra uw project klaar is. De gehele procedure kunt u lezen in de Verordening Blijverslening Middelburg.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

In de verordening Blijverslening Middelburg is vastgelegd voor wie, voor welke bouwkundige en domotica aanpassingen en onder welke voorwaarden de Blijverslening beschikbaar is. De voorwaarden vindt u in de bijlage Verordening Blijverslening Middelburg.

Meer informatie of een lening aanvragen

U kunt de lening aanvragen met een aanvraagformulier van de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Deze kunt u gedurende de werkweek dagelijks ophalen van 09.00 tot 16.30 bij de balie op het stadskantoor.
 
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Harry Siebelink van de afdeling Leefomgeving via h.siebelink@middelburg.nl of (0118) 67 57 57.

Bijlagen