't Zand - Stromenwijk

De wijk ’t Zand ligt ten zuidwesten van het centrum van Middelburg. Het grondgebied van ’t Zand hoort eerst bij de gemeente Koudekerke, maar sinds 1941 bij de gemeente Middelburg.

 

De Stromenwijk is eind jaren ’50 ontwikkeld. De wijk bevindt zich ten zuidwesten van het centrum van Middelburg. De eerste huizen worden gebouwd aan de Braakmanstraat en de Westerscheldestraat. Het zijn portiekwoningen, ontworpen door P. Götzen. Verder komen er één- gezins- en duplexwoningen, voornamelijk in de sociale sector. Vanaf het begin is er aandacht voor voorzieningen in de wijk. In de Maasstraat komt al in 1959 een winkelcentrum. Ook wordt er een aantal scholen gebouwd: een christelijke lagere school aan de Oosterscheldestraat / Mastgatstraat, een openbare aan de Piet Heinstraat en de Christelijke Kweekschool aan de Keetenstraat. Er is ook  een speeltuin waar Wijkvereniging ’t Zand het beheer over heeft. In 1972 wordt de eerste paal geslagen voor verdere uitbreiding van de Stromenwijk: de Grevelingenstraat en de straten daaromheen. Met de herstructurering van de Stromenwijk wil de gemeente er voor zorgen dat de wijk niet achterop raakt bij nieuwe wijken als de Veersepoort en Mortiere. De Stromenwijk heeft een brede school (De Stroming). Er zijn nieuwe (zorg)woningen en een nieuw winkelcentrum gebouwd.

Contactgegevens

Chris Dekker, wijkwethouder
Tel. algemeen 14 0118

Henk Huige, wijkmanager
Tel. (0118) 67 55 20
h.huige@middelburg.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bram Rodenburg, voorzitter wijkteam
awjrodenburg@hetnet.nl
wijkteam@zandstromenwijk.nl 
Website wijkteam 't Zand - Stromenwijk

Meer informatie

Wanneer vergadert de wijktafel?

 

Terug naar wijken en dorpen