't Zand - Stromenwijk

De wijk ’t Zand ligt ten zuidwesten van het centrum van Middelburg. Het grondgebied van ’t Zand hoort eerst bij de gemeente Koudekerke, maar sinds 1941 bij de gemeente Middelburg.

De Stromenwijk is eind jaren ’50 ontwikkeld. De wijk bevindt zich ten zuidwesten van het centrum van Middelburg. De eerste huizen worden gebouwd aan de Braakmanstraat en de Westerscheldestraat. Het zijn portiekwoningen, ontworpen door P. Götzen. Verder komen er één- gezins- en duplexwoningen, voornamelijk in de sociale sector. Vanaf het begin is er aandacht voor voorzieningen in de wijk. In de Maasstraat komt al in 1959 een winkelcentrum. Ook wordt er een aantal scholen gebouwd: een christelijke lagere school aan de Oosterscheldestraat / Mastgatstraat, een openbare aan de Piet Heinstraat en de Christelijke Kweekschool aan de Keetenstraat. Er is ook  een speeltuin waar Wijkvereniging ’t Zand het beheer over heeft. In 1972 wordt de eerste paal geslagen voor verdere uitbreiding van de Stromenwijk: de Grevelingenstraat en de straten daaromheen.

Met de herstructurering van de Stromenwijk zorgt de gemeente ervoor dat de wijk niet achterop raakt bij nieuwe wijken als de Veersepoort en Mortiere. De Stromenwijk heeft een brede school (De Stroming). Er zijn nieuwe (zorg)woningen en een nieuw winkelcentrum is gebouwd. Momenteel is de aangrenzende wijk Rittenburg volop in ontwikkeling.

Contactgegevens

Cees Lodder, wijkwethouder
Tel. algemeen 14 0118

Henk Huige, wijkmanager
Tel. (0118) 67 55 20
h.huige@middelburg.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bram Rodenburg, voorzitter wijkteam
awjrodenburg@gmail.com
wijkteam@zandstromenwijk.nl 
Website wijkteam 't Zand - Stromenwijk

Meer informatie

Wanneer vergadert de wijktafel?

Wijktijd 19 november

Onder de naam Wijktijd kunnen inwoners van de wijken ’t Zand – Stromenwijk op maandag 19 november tussen 10.00 en 11.30 uur op het spreekuur terecht in het Getij. Tijdens het spreekuur kunnen inwoners vragen stellen aan de wijkmanager, de wijkagent of de boa’s.

Terug naar wijken en dorpen