Voortgang participatieproces Trekdijk

Op maandag 13 mei aanstaande geeft het participatieteam Trekdijk weer een presentatie aan de commissie Ruimte over de stand van zaken.

Het participatieteam bestaande uit Nieuwlanders, ondernemers en (gefaciliteerd door) de gemeente verwacht dan de eerste uitgewerkte planschetsen te presenteren voor hoogwaardige invulling van de Trekdijk.

Samen met een landschapsarchitect hebben zij recentelijk een aantal opties in de vorm van tekeningen met uitgangspunten vastgesteld. Belangrijke input hiervoor hebben zij verkregen van inwoners en marktpartijen die ideeën hebben aangereikt. De voorstellen worden momenteel getoetst.

Op 13 mei presenteert het participatieteam onder andere de planschetsen van 18.30 uur tot 19.15 uur aan de commissie Ruimte. Geïnteresseerden zijn welkom op de publieke tribune in de raadzaal. Zij kunnen ook meeluisteren vanuit huis: https://middelburg.raadsinformatie.nl. Natuurlijk zal er nadien ook gecommuniceerd worden over de voorstellen. Het streven is dat er uiterlijk 1 september 2019 een voorstel ligt met afwegingen en advies waarover de raad een besluit kan nemen.

Heeft u vragen aan de leden van het participatieteam Trekdijk? Ze zijn bereikbaar via Trekdijk@hotmail.com.