Reactie participatieteam op PZC artikel

Op pzc.nl stond donderdag 29 augustus een artikel met als kop ‘Weinig andere opties voor Trekdijk dan bouw van bedrijventerrein’. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de ambtelijke toetsing van de alternatieven die de Werkgroep Trekdijk heeft aangeleverd. Het artikel kan de indruk wekken dat deze ambtelijke toetsing een eindadvies is van het college aan de raad. Dat is echter niet het geval.

De toetsing is een tussenrapportage geschreven om het Participatieteam, bestaande uit leden van de Werkgroep Trekdijk en het MBC, verder te helpen bij het maken van hun eindvoorstel. Het PT had nog veel vragen naar aanleiding van de toetsing en heeft om extra toelichting gevraagd. Deze vragen zijn beantwoord, het PT heeft nog bemerkingen.

Het eindrapport, met het ambtelijk advies en bemerkingen van het Participatieteam, wordt 1 oktober opgeleverd. Het raadsvoorstel bevat verschillende scenario’s van de werkgroep Trekdijk en de MBC. Daarnaast bevat het raadsvoorstel een advies van het college aan de raad. Op basis van deze documenten maakt de raad uiteindelijk een keuze voor één van de scenario’s.