Oproep Trekdijk

Nieuwlanders, ondernemers en de gemeente denken samen na over de toekomst van de Trekdijk.

De Nieuwlanders vertegenwoordigd door de Werkgroep Trekdijk, de ondernemers door de Middelburgse Bedrijven Club (MBC). Zij vormen samen het participatieteam dat met een advies zal komen over wat de beste ontwikkeling is voor die locatie. Dit doet zij aan de hand van kaders die het college van B&W als leidraad heeft meegegeven. Het streven is erop gericht dat er uiterlijk 1 september 2019 een voorstel ligt met afwegingen en advies, waarna de gemeenteraad een besluit neemt.

Komen er op de Trekdijk speciale woonvormen, krijgt het een recreatieve invulling, komt er opwekking en opslag van duurzame energie, een bedrijventerrein of een combinatie van deze ideeën? Deze vijf ideeën voor mogelijke invullingen voor de gronden aan de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland staan in het Plan van Aanpak dat het participatieteam heeft opgesteld. Dit Plan van Aanpak wordt begin januari overhandigd aan college van B&W en gemeenteraad waarna het plan ook openbaar is.

Daarnaast wil het participatieteam van alle inwoners en ondernemers weten of zij ideeën hebben voor de Trekdijk. Ideeën kunnen tot 1 februari 2019 gemaild worden naar Trekdijk@hotmail.com. Nieuwe ideeën kunnen door het participatieteam toegevoegd worden aan de te onderzoeken scenario’s.