Europees project opwaardering (valorisatie) Nieuw- en Sint Joosland

Bewoners denken mee over de gewenste verbeteringen in hun dorp en leveren vervolgens een wezenlijke bijdrage aan de realisatie ervan. Volgens dat principe werkte het afgeronde project ‘Dorp van de Toekomst’ in Nieuw- en Sint Joosland.

Realisatie van de plannen is mogelijk dankzij Europese subsidies; de helft van het benodigde budget komt uit POP-subsidie en de andere helft legt de gemeente Middelburg bij. Als gevolg van het project is bijvoorbeeld in 2010 het opgeknapte dorpshuis feestelijk heropend door de nieuwe naam: 't Durps uus op d'n oek' te onthullen. Inwoners van Nieuwland konden een naam opsturen en uit drie inzendingen is deze combinatie gekozen.

Voor de jeugd kwamen er een crossbaan en een opgeknapte speeltuin, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Ook zijn het Dorpsplein en de Veerstraat van een opknapbeurt voorzien. Op het Dorpsplein staan basalten zitstenen en het groen en plaveisel zijn vernieuwd. De Veerstraat is heringericht, mede om de snelheid van het verkeer omlaag te krijgen en het verblijfsplezier te bevorderen.

Aanleg park

De komst van de N57 vraagt om een andere inrichting van de strook tussen de N57 en de woningen aan de Veerdam, Nieuwlandseweg en Zaagmolendijk. Bij de Veerdam wordt een park aangelegd met wandel- en speelmogelijkheden. Op die manier krijgt ook dit gebied een kwaliteitsimpuls als onderdeel van het Dorp van de Toekomst.

Dorp van de toekomst

In 2008 zijn de plannen voor verbetering, vernieuwing en betere leefbaarheid in het dorp gemaakt. Dit mondde uit in een dynamische agenda voor het Dorp van de Toekomst, ondersteund door inspanning van de dorpelingen.

Soort subsidie: POP-subsidie, ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.