Nieuw Middelburg

Nieuw Middelburg is een karakteristieke (gerenoveerde) wijk uit de jaren twintig aan de rand van de stad, net buiten de veste.

 

Alle voorzieningen die het mooie centrum van Middelburg biedt, zijn dan ook binnen handbereik. De wijk grenst aan de nieuwe wijk De Veersche Poort. In Nieuw Middelburg wonen veel jongeren, senioren en gezinnen met kinderen. Er is een speeltuin in de wijk en er zijn voldoende sportvoorzieningen aanwezig.

Contactgegevens

Saskia Szarafinski, wijkwethouder
Tel. algemeen 14 0118

Henk Huige, wijkmanager
Tel. (0118) 67 55 20
h.huige@middelburg.nl
Aanwezig dinsdag, woensdag, donderdag

Josian van Lent, interim voorzitter wijkteam
josiansep@kpnmail.nl

Wijktijd

Onder de naam Wijktijd kunnen, in navolging van andere Middelburgse wijken, de inwoners van Nieuw Middelburg op woensdag 20 december 2017 tussen 14.00 en 15.30 uur op het spreekuur terecht met vragen, klachten, suggesties of
complimenten over hun wijk.
Het spreekuur wordt gehouden in het Grandcafé Willem aan de Oranjelaan 17.

Bij het spreekuur kunnen inwoners vragen stellen aan de wijkmanager en de wijkagent. Het gezamenlijk spreekuur gaat regelmatig plaats vinden op verschillende tijdstippen om zoveel mogelijk bewoners in de gelegenheid te stellen
het spreekuur te bezoeken.
Het spreekuur komt voort uit de samenwerking van gemeente en politie met bewoners om de leefomgeving op het fysieke en sociale gebied te verbeteren en de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving te vergroten.
Gemeente en politie trekken regelmatig samen op in de wijken. Zo worden er bijvoorbeeld in het kader van de inbraakpreventie en verkeersveiligheid eveneens samen acties georganiseerd.

Meer informatie

Wanneer vergadert de wijktafel?

 

Terug naar wijken en dorpen