Herstructurering winkelcentrum Dauwendaele

Het winkelcentrum in Dauwendaele, een gebouw uit 1973 in particulier eigendom, is verouderd. Steeds meer winkels staan leeg. De ondernemers uit het winkelcentrum en de gemeente werken samen aan een plan voor een ingrijpende verbouwing. De gemeenteraad besloot eind 2014 om geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering ervan.

Achttien bedrijven hebben onroerend goed in het winkelcentrum. Een aantal winkelpanden is verhuurd. De ontwikkelaar moet met alle huurders en eigenaren een overeenkomst sluiten over verkoop van hun oude pand en aankoop van een pand in het nieuwe winkelcentrum. Ook moeten ze het eens worden over het nieuwe plan en over de verplaatsingskosten. In totaal hebben we met 25 verschillende partijen te maken.

Eerste plan is van tafel

Een eerste plan is in 2018 gepresenteerd in de Walcherse Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie keurde het plan af vanwege een aantal problemen. Zo waren er onvoldoende parkeerplaatsen en konden de winkels niet goed bevoorraad worden. Dit plan is nu van tafel.

Uitwerken van nieuwe plannen

De gemeente heeft nieuwe varianten van het plan getekend. Daarbij is alles zowel financieel als verkeerstechnisch doorgerekend. Tussentijds zijn er ook ontwikkelingen in de wijk, zoals de wens voor een brede school. Op verzoek van het college onderzoeken we waar zo’n brede school kan komen. En of dit invloed heeft op de locatiekeuze voor een nieuw winkelcentrum.

Energieneutraal

Het streven is om het nieuwe winkelcentrum Dauwendaele energieneutraal te maken. Daarmee maakt het deel uit van het project Smart Energy Link. Smart Energy Link draait om energie-uitwisseling tussen bedrijven en wordt mogelijk gemaakt door Europese Subsidie.

Logo Interreg Vlaanderen-Nederland