Speelplekken

Bij de uitvoering van de wijkvisie Dauwendaele wordt gekeken of het aanbod van speelplekken in de wijk voldoet aan de vraag. Sporten en buitenspelen dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en geeft hen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de samenleving. Het levert een positieve bijdragen aan de saamhorigheid in de wijk.

Als we de wijk Dauwendaele bekijken door de ogen van de jeugd dan zien we tal van speelplekken. In totaal heeft de wijk 11 buurtspeelplekken, 4 trapveldjes en 2 jongerenvoorzieningen. Naast de speelplekken is jongerencentrum The Basement gehuisvest naast Winkelcentrum Dauwendaele. De spreiding van speelplekken door de wijk heen is goed te noemen, maar het daadwerkelijke gebruik van de speelplekken is niet altijd even hoog. Jongeren vinden bijvoorbeeld het soort aanbod en soms de locatie niet passen bij hun wensen en behoeften. Ook wordt binnen het project gekeken naar de beweegmogeljkheden voor senioren in de buitenruimte.