Saamhorigheid vergroten

Om de saamhorigheid te vergroten worden samen met bewonerscommissies van de Driewegenhof en de Meanderhof leefbaarheidsprojecten opgestart waarmee er meer aandacht voor elkaar komt en mensen elkaar sneller vinden.

Binnenkort wordt eerst de openbare ruimte verbeterd in de Driewegenhof. Daarnaast is Woongoed in overleg met City Seeds om stadslandbouw toe te passen op de huidige grasstroken tussen de appartementen.

Plan Driewegenhof / Meanderlaan

De werkzaamheden aan de buitenruimte zijn inmiddels afgerond.  Alleen het gras zal nog een keer ingezaaid worden. Heeft u vragen naar aanleiding van de werkzaamheden aan de buitenruimte? Neemt u dan contact op met de heer J. Eggebeen van de afdeling Leefomgeving. Hij is op werkdagen telefonisch bereikbaar via (0118) 67 53 08 of per mail j.eggebeen@middelburg.nl.

Opening stadstuintjes

Bij de renovatie van de Driewegenhof is ruimte gemaakt voor een aantal stadstuintjes, waar inwoners zelf hun groenten kunnen kweken. Woongoed Middelburg heeft de grond beschikbaar gesteld en CitySeeds is eigenaar van de tuintjes. De stadstuintjes zijn inmiddels officieel geopend door wethouder Chris Dekker en directeur Eric de Ceuster van Woongoed. Zij hebben gezamenlijk het eerste fruitboompje en enkele slaplantjes geplant. Er zijn nog tuintjes beschikbaar. Bij interesse kunt u zich opgeven bij CitySeeds, via www.cityseeds-middelburg.nl.

Cityseeds

Stichting Gemeenschapstuin “CitySeeds” is een non-profitorganisatie die door middel van het opzetten en onderhouden van een stadslandbouwproject wil voorzien in gezond en vers voedsel. “CitySeeds” richt zich op die huishoudens waar gezonde verse groente en fruit geen vanzelfsprekendheid zijn vanwege armoede. Daarbij zet “CitySeeds” zich in om mensen die in armoede leven de gelegenheid te geven om als vrijwilliger mee te werken in het stadslandbouwproject. Hierdoor ontstaan kansen om kennis en vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe kansen te creëren in de maatschappij.
bron: www.cityseeds-middelburg.nl

Dit sluit goed aan bij de wensen die bewoners en betrokkenen hebben geuit ten aanzien van Dauwendaele: meer aandacht voor minima en het creëren van saamhorigheid in de wijk.