Rotonde Torenweg fietsveiliger

De rotonde aan de Torenweg / Dauwendaelselaan is in juni 2015 aangepast, zodat deze minder gevaarlijk is voor fietsers.

Tijdens de bijeenkomsten voor het opstellen van de wijkvisie gaven inwoners al aan dat ze deze rotonde als 'gevaarlijk' ervaarden. De rotonde is verbreed en geschikt gemaakt voor tweerichtingverkeer en de borden zijn hier ook op aangepast. Daarnaast is de voetgangersoversteekplaats verhoogd, om oneigenlijk fietsgebruik tegen te gaan.