Herstructurering winkelcentrum Dauwendaele

Sinds 1973 vormt het winkelcentrum het hart van de wijk Dauwendaele. Het gebouw is inmiddels verouderd en er staan steeds meer winkels leeg. Opknappen van het winkelcentrum is een van de prioriteiten in de wijkvisie Dauwendaele. De ondernemers uit het winkelcentrum en de gemeente hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor een ingrijpende verbouwing. De gemeenteraad heeft in november 2014 besloten om geld beschikbaar te stellen voor uitvoering van het plan.

Winkelcentrum Dauwendaele ligt centraal in de wijk en is zeer goed bereikbaar vanuit Mortiere maar ook vanaf de Schroeweg. De gemeente streeft naar clustering van winkels, horeca, ouderenhuisvesting, onderwijs en andere voorzieningen in het hart van de wijk. In Dauwendaele is die clustering al aanwezig en mede daarom is gekozen om het winkelcentrum op de huidige plaats te houden.

Opzet nieuw winkelcentrum

De ondernemers willen een winkelcentrum dat plaats biedt aan 2 supermarkten. Voor de horeca in het winkelcentrum is het van belang om ook ’s avonds goed bereikbaar te blijven. Men wil de ingangen van de winkels en horeca daarom direct aan de parkeerplaats. Een van de stedenbouwkundigen van de gemeente heeft een plan getekend waarbij het winkelcentrum een duidelijke voorkant aan de Vrijlandstraat krijgt. Doordat de winkels allemaal hun ingang aan de parkeerplaats hebben komt er geen overdekte passage (zoals in huidige winkelcentrum het geval is). Om het plan te realiseren moet het winkelcentrum gedeeltelijk gesloopt en herbouwd worden. Er ontstaat in het plan 1 groot parkeerterrein aan de kant van de Vrijlandstraat.

Stand van zaken september 2018

De gemeente heeft een ontwikkelovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar Concept-NL. Deze heeft in de afgelopen jaren onderhandelingen gevoerd met alle eigenaren van de winkels om daarmee zicht te krijgen op de financiële haalbaarheid van het project. Vervolgens heeft de ontwikkelaar een plan ontwikkeld dat voldoet aan de wensen van de ondernemers. Dat plan is behandeld in de Walcherse Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.  Daaruit is gebleken dat er onvoldoende ruimte is om een winkelcentrum te maken dat voldoende parkeercapaciteit heeft en dat goed bevoorraad kan worden. Verder was de Walcherse Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit niet tevreden over de architectuur van het plan en over de inbedding van het plan in de wijk. De gemeente en Concept-NL werken nu een nieuw plan uit. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Woongoed Middelburg. De bouw van appartementen is onderdeel van dit nieuwe plan.

Smart Energy Link (SEL)

Een energieneutraal winkelcentrum Dauwendaele maakt onderdeel uit van het project Smart Energy Link (SEL), mogelijk gemaakt met Europese Subsidie.

Contact

Als u vragen of opmerkingen over het winkelcentrum heeft, kunt u contact opnemen met de projectleider bij de gemeente, de heer Cor Helmendach (0118) - 67 52 34. Ook kunt u terecht bij Wijkteam Dauwendaele.