Aanpakken verpauperde woningen en tuinen

Bij de uitvoering van de wijkvisie Dauwendaele wordt ook aandacht gegeven aan de aanpak van verpauperde woningen en tuinen in de wijk. Samen met het wijkteam wordt gezocht naar oplossingen.

Het wijkteam maakt een inventarisatie van de verpauperde woningen en tuinen. Gemeente, Woongoed en het wijkteam bepalen vervolgens gezamenlijk de aanpak. Die kan per deel van de wijk, per woning of tuin verschillen. Voor bewoners die hun tuin door omstandigheden niet goed kunnen onderhouden kan bijvoorbeeld gezocht worden naar mogelijkheden om met vrijwilligers de tuinen aan te pakken. Een andere mogelijkheid is het aanschrijven van bewoners.  Op sommige plekken kan samen met bewoners worden gekeken of tuinen ook als gemeenschappelijk groen of plantsoen kunnen worden ingericht.

Verbeteringen Edelstenenbuurt

Op 8 juli heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor bewoners Edelstenenbuurt (m.n. omwonenden van het Parelplein) om de invulling van het Parelplein te bespreken. De uitkomsten vindt u binnenkort op deze pagina.

Opschoonactie Edelstenenbuurt

In de week van 23 maart zijn de gemeente, Woongoed en bewoners samen aan de slag gegaan in de Edelstenenbuurt. In de buurt is het openbaar groen gesnoeid, onkruid verwijderd, zwerfafval verwijderd worden straten geveegd en scheefliggende straatstenen recht gelegd. Ook kregen zij hulp van Stichting Present en Stichting Philadelphia.