Deelprojecten wijkvisie Dauwendaele in uitvoering

Samen met inwoners zorgen voor een toekomstbestendige wijk.

De gemeenteraad van Middelburg heeft op 27 mei 2013 de wijkvisie Dauwendaele vastgesteld. De wijkvisie schetst een integraal toekomstbeeld over Dauwendaele in samenhang met de wijk Mortiere. In de wijkvisie staan actiepunten voor het verder verbeteren van de wijk voor de komende tien jaar. Zo komt er meer aandacht voor het realiseren van goede voorzieningen, woningen in een mooie omgeving en het sociale karakter van de wijk.

Lees meer over de wijkvisie Dauwendaele

Dit jaar starten al een aantal deelprojecten die bijdragen aan het realiseren van de acties benoemd in de wijkvisie:

Overige zaken in Dauwendaele: