De Vitale Revolutie

De Vitale Revolutie is een beweging, waarbinnen overheid, onderwijs, ondernemers en inwoners van Zeeland samen werken aan een gezonde leefomgeving.

Daarbij staat steeds centraal om de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken, waardoor gezond gedrag vanzelfsprekend wordt.

In de wijk Dauwendaele loopt sinds 2017 een proef van 3 jaar met deze benadering van vitaliteit en welzijn. Daarin wordt gekeken of de aanpak interessant is voor heel Middelburg.