Burgerparticipatie en burgerinitiatief

De samenleving vraagt steeds meer om een gemeente die ruimte biedt aan eigen ideeën en initiatieven van inwoners. Aan een gemeente die de dialoog en samenwerking met haar inwoners actiever opzoekt om Middelburg te versterken. De gemeente Middelburg bezint zich daarom op dit moment op haar nieuwe rol. Duidelijk is dat burgerinitiatieven en burgerparticipatie een grotere rol gaan spelen.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie omvat alle vormen van samenwerking tussen overheid en burgers. Het is het samen met belanghebbenden ontwikkelen van beleid of het gezamenlijk uitvoeren ervan. Het gaat om verschillende vormen waaronder interactieve beleidsvorming. Hierbij neemt de gemeente het initiatief om inwoners en organisaties te betrekken bij de voorbereiding van plannen, beleid of projecten en deze samen met hen te ontwikkelen.

Burgerinitiatief

Wanneer u een goed idee heeft voor uw wijk, buurt of een bepaalde groep, kunt u ook zelf het initiatief nemen. In dit geval spreken we van een burgerinitiatief. Met een burgerinitiatief is het ook mogelijk een onderwerp op de politieke agenda te plaatsen. Bijvoorbeeld het verplaatsen van een bushalte. Hieraan zijn wel voorwaarden gekoppeld.