Waterloket

Op het waterloket vindt u alles over riolering, hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater.

De gemeente is eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van water en riolering. Met de wet gemeentelijke watertaken is dit ook zo in de regelgeving vastgelegd. Met dit waterloket geeft de gemeente invulling aan haar aanspreekfunctie voor bewoners en bedrijven voor zaken die betrekking hebben op water en riolering. Daarnaast dient het waterloket ook als meldpunt voor klachten en storingen die betrekking hebben op water en riolering.

 • Wie doet wat met water

  Elke overheidsinstantie heeft haar eigen taak in het waterbeheer. Het rijk, provincie, waterschappen en waterbedrijven werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water. En ook als burger bent u betrokken bij waterbeheer.

 • Grondwater

  Over de gemeentelijke en zorgplicht en loketfunctie met betrekking tot grondwater.

 • Nieuw grondwatermeetnet

  Middelburg gaat grondwaterstand meten met het oog op de klimaatverandering.

 • Gemeentelijk rioleringsplan

  Het gemeentelijk rioleringsplan en de planning van het onderhoud van riolen, gemalen en kolken.

 • Rioolaansluiting

  Voor een nieuwe (huis)aansluiting op de riolering dient een aanvraagformulier te worden ingevuld. Dit formulier is beschikbaar bij de balie van het stadskantoor of kunt u downloaden.

 • Rioolverstopping

  Klachten over stank, ontbreken putdeksel, verstopte kolk of verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u melden via het formulier melding openbare ruimte.

 • Wat mag wel en wat mag niet in het riool?

  Vaak weten mensen niet precies wat wel en wat niet in het riool mag. Stichting RIONED geeft een overzicht.

 • Klimaat en tuin

  Het belang van een groene voortuin bij de afvoer van regenwater.

 • Wateroverlast: wat doet de gemeente?

  Hevige buien komen steeds vaker voor. Wat kan Middelburg doen om er voor te zorgen dat de overlast zo veel mogelijk beperkt blijft?