Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dit binnen 5 dagen voor uw vertrek melden bij de gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing naar het buitenland automatisch door aan andere overheidsinstanties.

Let op: de uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, uitkeringen en belastingen.

Bewijs van uitschrijving

Als u dit nodig heeft, kunt u een bewijs van uitschrijving aanvragen. Op dit bewijs staat uw vertrek naar het buitenland vermeld. Daarvoor moet u betalen.

Als u vanuit Nederland naar de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba of de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba vertrekt, is het bewijs gratis.

Verklaring van voorgenomen vertrek

U kunt ook een verklaring van voorgenomen vertrek aanvragen. Deze verklaring is meestal nodig voor douanedoeleinden (in- en uitklaring van goederen). De verklaring is gratis.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

De verhuisaangifte kan worden gedaan door:

  • iedereen van 16 jaar en ouder;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Als meerdere mensen emigreren, kan de verhuisaangifte gedaan worden door:

  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders.

Melden

Het doorgeven van uw verhuizing doet u online, schriftelijk of aan de balie.

Let op: Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente.

Online

Aan de balie

U neemt mee:

Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

U kunt een ander machtigen om namens u verhuisaangifte te doen. Deze persoon moet dan het volgende meenemen:

  • Zijn/haar geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, vreemdelingendocument);
  • Een door u ingevuld en ondertekend machtigingsformulier;
  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, vreemdelingendocument) of een kopie daarvan;
  • Staat de persoon onder curatele, neem dan ook een bewijs van de curator mee.

U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt hier ook een afspraak voor maken.

Schriftelijk

U stuurt het ondertekend aangifteformulier (pdf, 10 kB) en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente.