Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dit binnen 5 dagen voor uw vertrek melden bij de gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing naar het buitenland automatisch door aan andere overheidsinstanties.

Let op: de uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, uitkeringen en belastingen.

Bewijs van uitschrijving

Als u dit nodig heeft, kunt u een bewijs van uitschrijving aanvragen. Op dit bewijs staat uw vertrek naar het buitenland vermeld. Daarvoor moet u betalen.

Als u vanuit Nederland naar de landen Curacao, Sint Maarten of Aruba of de gemeenten Bonaire, Sint Eustasius en Saba vertrekt is een bewijs van uitschrijving verplicht. Dit bewijs hiervoor is gratis.

Verklaring van voorgenomen vertrek

U kunt ook een verklaring van voorgenomen vertrek aanvragen. Deze verklaring is meestal nodig voor douanedoeleinden (in- en uitklaring van goederen). De verklaring is gratis.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

De verhuisaangifte kan worden gedaan door:

  • iedereen van 16 jaar en ouder;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Als meerdere mensen emigreren, kan de verhuisaangifte gedaan worden door:

  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders.

Melden

Het doorgeven van uw verhuizing doet u online, schriftelijk of aan de balie.

Let op: Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente.

Online

Aan de balie

U neemt mee:

Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

U kunt een ander machtigen om namens u verhuisaangifte te doen. Deze persoon moet dan het volgende meenemen:

  • Zijn/haar geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, vreemdelingendocument);
  • Een door u ingevuld en ondertekend machtigingsformulier;
  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, vreemdelingendocument) of een kopie daarvan;
  • Staat de persoon onder curatele, neem dan ook een bewijs van de curator mee.

Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus werkt de gemeente tijdelijk alleen via telefonische afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Reeds gemaakte afspraken gaan zonder tegenbericht gewoon door. Online afspraak maken is even niet meer mogelijk. In telefonisch overleg wordt gekeken of een afspraak noodzakelijk is of dat er een andere oplossing mogelijk is. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze online dienstverlening. Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u niet naar het stadskantoor te komen.

Schriftelijk

U stuurt het ondertekend aangifteformulier (pdf, 10 kB) en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente.