Verhuizen

Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na of maximaal 28 dagen voor de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dus ook als u binnen de gemeente van adres verandert. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

Aangifte van adreswijziging

Wanneer u verhuist binnen de gemeente of vanuit een andere gemeente, dan moet u dat binnen 5 dagen na de verhuizing melden.

Dit kan u digitaal doorgeven via het formulier Aangifte van verhuizing, of download het formulier Aangifte van verhuizing (pdf, 202 kB).

Ook kunt u de adreswijziging persoonlijk melden bij de balie van het stadskantoor. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

Meesturen of meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • Als u bij iemand gaat inwonen: toestemming hoofdbewoner (pdf, 5 kB)
  • Als u een huis koopt of gaat huren: koop-of huurcontract (getekende versie)
  • Als u een kamer huurt: huurcontract (getekende versie)

Inschrijven vanuit het buitenland

Iedereen die zich wil laten inschrijven vanuit het buitenland of iemand die niet staat ingeschreven in Nederland, moet zich persoonlijk aan de balie melden. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. (0118) 67 50 00.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Wie krijgt mijn gegevens?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.
Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst, de RDW en de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Via www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u meer instanties opzoeken die uw gegevens krijgen.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven.