Verhuizen

Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na of maximaal 28 dagen voor de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dus ook als u binnen de gemeente van adres verandert. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

Online aanvragen werkt niet?

Probeert u online uw verhuizing door te geven, maar wordt uw nieuwe adres niet herkend? Dan kunt u niet op deze manier aangifte doen. Excuses voor dit ongemak.

Als alternatief kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

  • U print het formulier dat op deze pagina wordt aangeboden, vult het in en stuurt het kosteloos naar ons op (gemeente Middelburg, antwoordnummer 73, 4330 VB Middelburg. Hierbij moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen.
  • U komt persoonlijk naar het stadskantoor. Hierbij moet u uw identiteitsbewijs meenemen.

Verhuizen binnen de gemeente

Wanneer u verhuist binnen de gemeente dan moet u dat binnen 5 dagen na de verhuizing persoonlijk melden bij de balie van de gemeente of digitaal doorgeven via het online formulier binnengemeentelijke verhuizing of download het formulier binnengemeentelijke verhuizing (pdf, 10 kB). U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt ook een afspraak voor binnengemeentelijke verhuizing maken.

Verhuizen naar de gemeente

Wanneer u verhuist vanuit een andere gemeente naar de gemeente dan moet u dat binnen 5 dagen na de verhuizing persoonlijk melden bij de balie van de gemeente of digitaal doorgeven via het online formulier vestiging in de gemeente of download het formulier vestiging in de gemeente (pdf, 10 kB). U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt ook een afspraak voor vestiging in de gemeente maken.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizen vanuit het buitenland naar de gemeente

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk melden bij de balie van de gemeente. Iedereen die vanuit het buitenland (mee)verhuist moet persoonlijk aan de balie verschijnen.

Vertrek naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek persoonlijk melden bij de balie van de gemeente of digitaal doorgeven via het online formulier vertrek naar het buitenland of download het formulier vertrek naar het buitenland (pdf, 10 kB). U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt ook een afspraak voor vertrek naar het buitenland maken.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);

Twee weken ná de datum dat u bent verhuisd ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw verhuizing.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Wie krijgt mijn gegevens?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.
Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst, de RDW en de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Via www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u meer instanties opzoeken die uw gegevens krijgen.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven.