Verhuizen

Direct regelen

Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na of maximaal 28 dagen voor de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dus ook als u binnen de gemeente van adres verandert. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

 

Verhuizen naar of binnen Middelburg

Wanneer u verhuist moet u dit binnen 5 dagen na de verhuizing persoonlijk melden aan de balie van de gemeente of digitaal doorgeven via het formulier of download het formulier (pdf, 116 kB).

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizen vanuit het buitenland naar de gemeente

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk melden bij de balie van de gemeente. Iedereen die vanuit het buitenland (mee)verhuist moet persoonlijk aan de balie verschijnen.

Vertrek naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek persoonlijk melden bij de balie van de gemeente of digitaal doorgeven via het formulier vertrek naar het buitenland (online) of download het formulier (pdf, 10 kB)

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);

Twee weken ná de datum dat u bent verhuisd ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw verhuizing.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Wie krijgt mijn gegevens?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.
Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst, de RDW en de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Via www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u meer instanties opzoeken die uw gegevens krijgen.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven.