Notulen vergadering Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit 22 augustus 2019

Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 22 augustus 2019.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Stroo, secretaris

Roozenburglaan 22 Middelburg (Dossiernummer: 214010)

 • Voor: het uitbreiden van het kerkgebouw
 • Aanvrager: Baptistengemeente De Fontein
 • Architect: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs En Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is akkoord. Graag ziet het Adviesteam bij de definitieve aanvraag de detaillering, kleur en materialisatie van de gevels tegemoet en een situatietekening met een stedenbouwkundige uitwerking.

Pottenbakkerssingel 2 Middelburg (Dossiernummer: 217894)

 • Voor: het aanbrengen van reclame
 • Aanvrager : Asr Dutch Prime Retail Projects B.V.
 • Gemachtigde: Vocus Architecten Bna B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “het Middelburgs Profiel”.

Het Adviesteam houdt vast aan het vorige advies en vraagt om met een variantenstudie inzichtelijk te maken in welke mate wordt afgeweken van het beleid. Het beleid laat maximaal 3 reclame-uitingen toe voor het totale gebouw.

Houd met de reclame-uitingen rekening met de architectuur van het gebouw.

Met betrekking tot de afmetingen van de letters moet voldaan worden aan het beleid.

Zet daarbij in op een plaatsing op de meest prominente locatie en minimaliseer het aantal. Houd hierbij ook rekening met de plakfolie / stickers die aangebracht (gaan) worden.

Nachtegaalstraat 6 Middelburg (Dossiernummer: 207285)

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Degaaij Architectuur
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburg Profiel”.

Het Adviesteam is akkoord, mits zoveel mogelijk glas wordt toegepast in de achtergevel in plaats van dichte delen.

Seispark 9 Middelburg (Dossiernummer: 209309)

 • Voor: het bouwen van een tweede verdieping op de woningen
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is akkoord. Bij de aanvraag de materialisering verder uitwerken. Zink voor de gevels is akkoord. De materialen voor de gevelinvulling zijn nog onduidelijk. De witte stenen als bestaand zijn onduidelijk en daardoor niet akkoord.

Oostperkweg 39 Middelburg (Dossiernummer: 205737)

 • Voor: het bouwen van een tandartspraktijk
 • Aanvrager:
 • Architect: Joos Nijsse Architectuur
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Industrie” en beeldkwaliteitsplan "Ramsburg“.

Het Adviesteam is niet akkoord met het plan van 21 augustus 2019. De opzet van de gevels zoals op de tekening van 18 juli 2019 is akkoord. De materialisatie van de gevel moet echter voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. Het Adviesteam is niet akkoord met het verlaten van de steenstrips. De voorgestelde horizontale belijning met reliëf is een goede toevoeging.

Veerseweg 140 Middelburg (Dossiernummer: 217639)

 • Voor: het realiseren van een nieuwe schuur
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Contek Serooskerke
 • Advies: akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “het Buitengebied”

Het Adviesteam is akkoord.

Etty Hillesumstraat 40 (Dossiernummer: 219868)

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- En Adviesburo
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Industrie” en beeldkwaliteitsplan "Rittenburg“.

Het Adviesteam is akkoord, mits de volgende punten worden verwerkt:

 • De dakrand van dakkapel, luifel en goot moeten geminimaliseerd en subtieler gedetailleerd worden;
 • de ramen op de begane grond zijn nog niet in verhouding in relatie tot de verdieping. Het dubbele raam in de voorgevel moet prominenter worden door deze breder uit te voeren. Een driedeling is hierbij voor te stellen waarbij het raam in dezelfde verhouding als op de verdieping moet worden uitgevoerd;
 • de kleur van de draaiende delen en de deuren zijn te licht grijs net als de kleuren van de houten geveldelen in de zij- en achtergevel;
 • het 3D beeld geeft een andere voorstelling van het staande metselwerk dan de gevelaanzichten. Verbijzondering van het metselwerk is een vereiste, hierin is de keuze aan de architect;
 • de keramische dakpan dient mat uitgevoerd te worden (hiervan materiaalmonsters aanleveren);
 • de plantenbak geeft een positieve bijdrage aan het plan.

Hammarskjöldlaan 21 Middelburg (Dossiernummer: 216498)

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Aanvrager:
 • Architect: Raadgevend Ingenieursbureau F. Koch B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam stemt in met het nieuwe voorstel. Wel is opheldering gewenst wat betreft de pergola, deze staat namelijk wel in de stedenbouwkundige situatie aangegeven.

Zwanenhof 18 Middelburg (Dossiernummer: 221014)

 • Voor: het uitbreiden van de woning (extra slaapkamer) op bestaande dakterras
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Weertman Bouwmanagement
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam houdt het plan aan. Het Adviesteam vindt het geen verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Er dient onderzocht te worden of er eerder toestemming is gegeven voor soortgelijke uitbouwen. Daarna kan mogelijk advies worden gevraagd aan de architect van het woonblok. Het Adviesteam doet hiermee geen uitspraak over de kwaliteit van het ontwerp.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • ing. P. Stroo, (vervangend) secretaris

Lange Delft 3 Middelburg (Dossiernummer: 219050)

 • Voor: het wijzigen van de voorgevel van het pand en het aanbrengen van zonwering
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Architektenburo Fierloos B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Architect geeft aan dat destijds een metaglas profiel is aangevraagd en vergund. Dit profiel wordt nu niet meer toegepast. In de nieuwe profilering die nu kan worden toegepast is een groter verschil tussen de glasvlakken door toepassing van een wisseldorpel. Met foto’s en 3D kan nu aangetoond worden wat het effect is. Het nieuwe profiel geeft de meest slanke oplossing voor dit raam.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam gaat akkoord met het voorgestelde raamprofiel. Hierbij wordt opgemerkt dat de zonwering tussen de metselwerk gevelpenanten wordt aangebracht en niet voorlangs, zoals op de geveltekening is aangegeven.

Achter De Houttuinen 8 Middelburg (Dossiernummer: 198172)

 • Voor: het verbouwen van het voormalige kantoorpand tot hotel met voorzieningen
 • Aanvrager: Iib Projectontwikkeling B.V.
 • Gemachtigde: Degaaij Architectuur
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

De architect geeft een toelichting op de wijzigingen:

 • twee nieuwe kozijnen in de Zuidgevel op de verdieping zijn komen te vervallen, evenals de Oostgevel waar twee nieuwe ramen vervallen;
 • Zuidgevel: berging, galerij met noodtrap blijven als bestaand;
 • de pui wordt toegepast met draai-kiep ramen en daarmee is geen stolpraam te combineren, waardoor een tussenstijl toegepast wordt. Bij deze deuren worden hekwerken toegepast aan de buitenzijde (frans balkon);
 • het kruis in de pui met metselwerk penant wordt uitgevoerd in een afwijkende kleur.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is akkoord met het achterwege laten van de twee ramen die toegevoegd zouden worden in de Oostgevel en de Zuidgevel.

Voor het toepassen van een licht afwijkende steenkleur is een foto op locatie nodig (waarbij de verschillende steenkleuren worden getoond).

Het toepassen van een hekwerk tegen de pui (frans balkon) is akkoord mits deze aan de straatzijde bij alle puien worden toegepast en niet om en om.

Wijziging van de entreepui is akkoord. Het hekwerk bij de entree wordt nog verder uitgewerkt.

De loggia’s en wijziging van de pui dienen op tekening uitgewerkt te worden.

Molenwater 79 Middelburg (Dossiernummer: 220702)

 • Voor: het aanbrengen van reclame
 • Aanvrager: Nedbase B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is niet akkoord. Er mag maximaal 1 haakse reclame op de gevel. De reclame dient op de begane grond aangebracht te worden met afmetingen conform het beleid.

Vlasmarkt 6 Middelburg (Dossiernummer: 217497)

 • Voor: het uitvoeren van schilderwerkzaamheden
 • Aanvrager: Franklin Real Estate B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam gaat niet akkoord met het tintverschil tussen de verschillende gevels. Er dient een iets groter contrast toegepast te worden.

Zusterstraat 14 Middelburg (Dossiernummer: 220714)

 • Voor: het verbouwen van de panden
 • Aanvrager:
 • Architect: Black Box Operations
 • Advies: overig

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam neemt de email ter kennisname aan. De email is mondeling toegelicht door Aart vd Vrie.

Korendijk 20 Middelburg (Dossiernummer: 219843)

 • Voor: het deels slopen aanbouw en maken veranda
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam is akkoord.

Branderijmolengang 22 Middelburg (Dossiernummer: 219041)

 • Voor: het realiseren van een orangerie/serre en zwembad
 • Aanvrager:
 • Gematigde: B&Ro Advies
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam staat positief tegenover de plannen, mits het plan goed wordt ingepast in de omgeving. Hiervoor moet inzichtelijk worden gemaakt met een doorsnedetekening op welke hoogte bouwwerk, zwembad en omliggende maaiveld ligt. Optimaliseer de hoogte van de gebouwen en zwembad ten opzichte van het maaiveld. In verband met mogelijk aanwezige archeologische waarde dient nog advies aangevraagd te worden.

Seissingel 100 Middelburg (Dossiernummer: 218605)

 • Voor: het wijzigen van de gevel en het intern verbouwen van het pand en het realiseren van een mantelzorgwoning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde:
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam is akkoord met de doorbraak naast de schouw.

Noordweg 309 Middelburg (Dossiernummer: 186716)

 • Voor: het wijzigen van de bestemming (functie) van de agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning en het verbouwen en restaureren van de boerderij
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Bureau Helsdingen
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is akkoord met de voorgestelde plannen.

NB Het Adviesteam is van mening dat dit pand de bescherming zou moeten krijgen van gemeentelijk monument. Het is een zeldzaam voorbeeld van een Stenen Kamer die uitgebouwd is tot boerderij.

Penninghoek 15 Middelburg (Dossiernummer: 218846)

 • Voor: het wijzigen van de voorgevel van het pand
 • Aanvrager
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel".

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is akkoord mits de toegepaste deur meer samenhang vertoont met de naastgelegen pui.

Korte Geere 19 Middelburg (Dossiernummer: 220368)

 • Voor: het plaatsen van een terras
 • Aanvrager:
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is niet akkoord. Gebruik van het bankje in de openbare ruimte is daarmee niet goed mogelijk.

Vlissingsestraat 5 Middelburg (Dossiernummer: 220733)

 • Voor: het vervangen van houten panelen voordeur door glas
 • Aanvrager:
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam is niet akkoord met wijziging van de dichte deur naar een open deur omdat dit een aantasting is van de karakteristiek van deze pui. Een suggestie wordt gegeven om een glazen portaal met een tochtdeur binnen te maken.

Noordweg 21 Middelburg (Dossiernummer: 220930)

 • Voor: het wijzigen van de gevel van het pand
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is akkoord, mits er houten kozijnen worden toegepast.

Noordbolwerk 17 Middelburg (Dossiernummer: 217560)

 • Voor: het verduurzamen van het pand
 • Aanvrager: Rdn Holding B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is akkoord. Het Adviesteam is verheugd dat de kozijnen behouden blijven.

Lange Delft 32 (Dossiernummer: 219106)

 • Voor: het vervangen van de reclame
 • Aanvrager: Geldservice Nederland B.V.
 • Gemachtigde: Vim Group Brand Implementation B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is niet akkoord. Conform beleid zijn lichtbakken niet toegestaan.

Deel III overige punten

Vergaderdata:

 • vergaderdata voor 2020 graag zo spoedig mogelijk bepalen;
 • Extra vergadering in december is de 17de een mogelijkheid.
 • Voor 2020 is een voorkeur voor de eerste vergadering op 9 of 16 januari;
 • De vergadering in de herfstvakantie (24 oktober) is onderbezet: graag deze verzetten naar een week later op de 31ste en indien nodig de 17de.

Toelichting op de gegeven adviezen

E-mail van Aart van de Vrie over een toelichting op een eerder gegeven advies wordt besproken.

Afspraak wordt gemaakt dat Aart aan de hand van de vraag bepaalt met wie hij van de werkgroep contact opneemt (telefonisch of per app). De motivering of toelichting wordt door Aart dan ook aan het andere werkgroeplid gemaild.

Vacature voor een reservelid van het WARK

Adviesteam geeft aan dat er haast gemoeid is met het aanstellen van een nieuw lid.

 • De verschillende arbeidsperiodes van de leden worden besproken.
 • Tekst van de vacature wordt doorgenomen.

Daarbij komt de vraag of er ook een nieuw WARK+ lid nodig is en of deze is te combineren met het reserve lidmaatschap voor de WARK. Daarmee zou er geen vacature meer nodig zijn voor het reservelid.

Duurzame monumenten

In het nieuws zijn berichten over steeds meer branden die voorkomen bij het toepassen van zonnepanelen. Er moet extra aandacht worden besteed aan de oorzaak van deze branden en of het niet beter is om dit te voorkomen.