Notulen vergadering Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit 1 augustus 2019

Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 1 augustus 2019.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Stroo, secretaris

Nieuwe Vlissingseweg 264 Middelburg (Dossiernummer: 218963)

 • Voor: het (wederom) verwaarlozen van tuin en woning
 • Aanvrager:
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”

Het Adviesteam is niet akkoord met de staat van onderhoud van de woning. Het schilderwerk en metselwerk verkeren zichtbaar in slechte staat. De architectonische elementen zoals sluitsteen en gebogen dakrand in het metselwerk gaan verloren. Bij de dichtgetimmerde achterpui is armoedig materiaal gebruikt en wordt een belangrijk deel van het bouwwerk aan het zicht onttrokken.

Fazantenhof 20 Middelburg (Dossiernummer: 218323)

 • Voor: het aanpassen van de winkelpui
 • Aanvrager: Compact Real Estate Services B.V.
 • Gemachtigde: Architektenburo Fierloos B.V.
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is akkoord, mits het bovenlicht boven de deur in hetzelfde materiaal als de bestaande pui wordt uitgevoerd.

Bosschaartsweg 1 Middelburg (Dossiernummer: 218491)

 • Voor: het intern verbouwen van het pand en het wijzigen van de reclame van het pand
 • Aanvrager: McDonald's Nederland B.V.
 • Gemachtigde: De Bont Services B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Handel en kantoren”.

Het Adviesteam is akkoord.

Nadorstweg 41 Middelburg (Dossiernummer: 218298)

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Aannemersbedrijf Wondergem Vof
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Industrieterrein” en beeldkwaliteitsplan Kleverskerkseweg.

Het Adviesteam is niet akkoord. De dakkapellen voldoen niet aan de criteria. De maximale breedte van de dakkapel(len) is 3m. De dakrand en overstekken zo dun mogelijk uitvoeren. De dakkapel bij voorkeur in zink uitvoeren of de zijwangen in een donkere kleur.

Kleverskerkseweg 7 Middelburg (Dossiernummer: 208282)

 • Voor: het wijzigen van de gevel van het bedrijfspand
 • Aanvrager: Alukon Geveltechniek B.V.
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Industrieterrein” en beeldkwaliteitsplan Kleverskerkseweg.

Het Adviesteam is akkoord, mits de gevelindeling boven de deur in de schuur verder wordt uitgewerkt. Verder dient zoveel mogelijk metselwerk, met name in de zijgevels, worden behouden en de deuren worden uitgevoerd in een gedekte kleur.

Het meegebrachte voorstel om het tussenlid een zadeldak te geven en te vergroten is niet akkoord. Wel is een extra deur in de noordzijde akkoord.

Breeweg 77 Middelburg (Dossiernummer: 215507)

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- En Adviesburo
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het Adviesteam is akkoord.

Veerseweg 138 Middelburg (Dossiernummer: 218721)

 • Voor: het uitbreiden van de stal met melkrobots
 • Aanvrager: Maatschap J.P. Janse En E.C. Dingemanse
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het Adviesteam is akkoord mits het dak plat wordt uitgevoerd, aansluit onder de windveer van de bestaande stal en de raamindeling wordt uitgelijnd op de openingen in de gevels van de bestaande stal.

Seispark 9 Middelburg (Dossiernummer: 209309)

 • Voor: het bouwen van een tweede verdieping op de woningen
 • Aanvrager:
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is niet akkoord. Het Adviesteam heeft een voorkeur om vast te houden aan het vorige plan waarbij het ronde dak, recht mag worden uitgevoerd. Het nieuwe voorstel voor de platte opbouw is te smal, te laag en mist de juiste verhoudingen. Het Adviesteam wil ook vasthouden aan het materiaal zink en keurt het accoya-hout af.

Waalstraat 7 Middelburg (Dossiernummer: 218744)

 • Voor: het verhogen van het dak van de woning
 • Aanvrager:
 • Aannemer: Aannemersbedrijf Sturm B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is niet akkoord en wil vasthouden aan het beleid wat toestaat dat de daknok wordt  verlengd naar de achterzijde.

Hammarskjoldlaan 21 Middelburg (Dossiernummer: 216498)

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Aanvrager:
 • Architect: Raadgevend Ingenieursbureau F. Koch B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam blijft bij het vorige advies en is niet akkoord. Voor het Adviesteam is niet inzichtelijk wat de status is van de andere panden in de wijk (vergunningsvrij, of zonder vergunning uitgevoerd, origineel in stucwerk). Bij beoordeling is de bestaande situatie van het pand het uitgangspunt en wordt er conform voorgaande advies uitgegaan van metselwerk.

Baaijenompad 2 Middelburg (Dossiernummer: 215482)

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager: Wts Architecten
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Industrieterrein” en beeldkwaliteitsplan Veerse Poort.

Het Adviesteam is akkoord mits, de kleur en detaillering van de rockpanel wordt overlegd.

Braakmanstraat 11 (Dossiernummer: 219105)

 • Voor: het bouwen van een bedrijfsunit
 • Aanvrager: Bouwraadhuis
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is niet akkoord met getoonde referentiebeelden.

De huidige architectuur kenmerkt zich in metselwerk en sheddaken en een representatief entreegebouw.

De maat en schaal sluiten aan bij de omgeving en dit dient behouden te blijven.

President Kennedylaan 8 Middelburg (Dossiernummer: 216514)

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
 • Aanvrager:
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is niet akkoord. De bestaande dakkapel is al breder dan wat het beleid toestaat. Het Adviesteam ziet geen reden om af te wijken van het beleid en een bredere dakkapel toe te staan.

Heerlijkheidsweg 11 Middelburg (Dossiernummer: 219521)

 • Voor: het bouwen van een kantoorpand
 • Aanvrager: Blouberg B.V.
 • Gemachtigde: Kort Geytenbeek Architecten Bna
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Industrieterrein” en beeldkwaliteitsplan Oostperkweg.

Het Adviesteam is niet akkoord. De gevel aan de Oostperkweg mist de allure van een voorgevel. Het principe van de reclame aan de Heerlijkheidsweg moet ook toegepast worden op de gevel aan de Oostperkweg en deze niet verspreiden over de gevel. De hoofdkleur van het gebouw moet antraciet zijn om aansluiting te vinden met de andere gebouwen van de kantoorstrook.

Prins Clausstraat 18 Arnemuiden (Dossiernummer: 218998)

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Weertman Bouwmanagement
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is akkoord, mits het bestemmingsplan dit toestaat en de kozijnen van de aanbouw als de bestaande woning worden uitgevoerd.

Derde Weg 1 Nieuw- en Sint Joosland (Dossiernummer: 216702)

 • Voor: het herbouwen van de woning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde : Advies- En Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het Adviesteam geeft aan dat de woning die verloren is gegaan de A-status van de MIP inventarisatie heeft gehad. Hierbij is van belang dat de waarde niet verloren gaat. Hetzelfde geldt voor het erf, het ensemble en de weilanden.

Onderzoek in welke mate de waarde teruggebracht moet worden. Overweeg een woning te herbouwen met dezelfde maat, schaal, ritmiek en vorm en mogelijk met kenmerkende architectonische details. Een aantal kernwoorden daarbij zijn:

 • Symmetrie;
 • Ensemble van heldere volumes met kappen;
 • Antraciet gesmoorde pan
 • Dijkgevel is ook voorgevel;
 • Alzijdige benadering voor de gevels (landschappelijke beleving).

Roozenburglaan 22 Middelburg (Dossiernummer: 214010)

 • Voor: het uitbreiden van het kerkgebouw
 • Aanvrager: Baptistengemeente De Fontein
 • Architect: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs En Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam heeft het plan aangehouden. Er dient inzichtelijk gemaakt te worden wat de invloed van de aanbouw heeft op het straatbeeld. Er bestaat twijfel over het verdwijnen van het binnenplein.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • ing. P. Stroo, (vervangend) secretaris

Noordweg 482 Middelburg (Dossiernummer: 80444)

 • Voor: het restaureren van de molen
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam is positief over het herstel van de molen.

De bakkerij met opslag dient een helder volume te worden met één nok.

Opzet met de paarden en varkensstal is akkoord.

Onderzoek of de dubbele deur in de molenromp terug geplaats kan worden.

Geef inzicht in de configuratie van de nieuwbouw (B&B) bij voorkeur door middel van een maquette.

Het Adviesteam kan instemmen met het verwijderen van het pakhuis zodat dit niet in de weg staat voor de reconstructie van de molen. Daarbij heeft het ook een lagere waarde dan de molen. Bedenk dat het pakhuis wel beschermd is als Rijksmonument waarbij toestemming van de Rijksdienst nodig is.

In het voorgestelde plan, komt in het verlengde van de dubbele deur, een wand te staan voor de toiletten. Deze mag het zicht op de ronding van de romp niet belemmeren.

Voeg een inrichtingsplan toe met parkeervoorzieningen.

Spanjaardstraat 39 Middelburg (Dossiernummer: 218820)

 • Voor: het vervangen van de garagedeuren
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Aanvrager motiveert zijn aanvraag voor het Adviesteam.

De houten deuren zijn aan vervanging toe. Houtwerk is verrot en het kabelwerk met contragewichten is buiten werking. De nieuwe deur bestaat uit een sectionaal deur met gladde panelen. Dit is de enige (makkelijke) mogelijkheid in verband met de draairichting naar buiten.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam heeft de houten deuren ter plaatse bekeken. De deuren zijn nog in redelijke staat en zijn de mooiste in de omgeving. Door deze te verwijderen ontstaat een verslechtering. Echter omdat er wordt aangegeven dat de deuren vervangen moeten worden en de technische/financiële mogelijkheden beperkt zijn kan het Adviesteam akkoord gaan met de voorgestelde deur in hoogglans.                                         

Lange Delft 3 Middelburg (Dossiernummer: 219050)

 • Voor: het wijzigen van de voorgevel van het pand en het aanbrengen van zonwering
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Architektenburo Fierloos B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is niet akkoord. De voorgestelde kozijnprofielen zijn te zwaar. Er zijn maximaal twee zonweringen mogelijk in de negge i.v.m. het penant en niet op het metselwerk.

Achter De Houttuinen 8 Middelburg (Dossiernummer: 198172)

 • Voor: het verbouwen van het voormalige kantoorpand tot hotel met voorzieningen
 • Aanvrager: Iib Projectontwikkeling B.V.
 • Gemachtigde: Degaaij Architectuur
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam geeft aan dat het plan is aangehouden en de architect wordt uitgenodigd om het plan toe te lichten.

Keldermansstraat 6 Middelburg (Dossiernummer: 215444)

 • Voor: het herstellen van de woning
 • Aanvrager: Rivas B.V.
 • Gemachtigde: Bouwbureau Ibw Goes
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is akkoord met de voorgestelde aanpassing conform bespreking vorige vergadering.

Lange Delft 32 (Dossiernummer: 219106)

 • Voor: het vervangen van de reclame
 • Aanvrager: Geldservice Nederland B.V.
 • Gemachtigde: Vim Group Brand Implementation B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam geeft aan dat het plan is aangehouden. Er dient een totaalbeeld van de gevel aangeleverd te worden waarbij alle reclames inzichtelijk worden gemaakt. Het Adviesteam ziet graag een voorstel tegemoet waarbij het gele vlak binnen het kader van de automaat is geplaatst, in plaats van er boven.

Lange Delft 94 Middelburg (Dossiernummer: 217578)

 • Voor: het plaatsen van een beeld in de nis van de voorgevel van de gasthuiskerk
 • Aanvrager: Christelijk Gereformeerde Kerk
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam is akkoord. Hoewel het Adviesteam eerder portlandsteen heeft voorgesteld kan zij instemmen met het huidige voorstel.

Branderijmolengang 22 Middelburg (Dossiernummer: 219041)

 • Voor: het realiseren van een orangerie/serre en zwembad
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: B&Ro Advies
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam geeft aan dat het plan is aangehouden. Graag een afspraak inplannen voor een locatiebezoek.

Sint Jorisstraat 2 Middelburg (Dossiernummer: 216835)

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van het pand
 • Aanvrager: Aannemersbedrijf Duvekot Bv
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam is niet akkoord. Het Adviesteam houdt vast aan het vorige advies.

Spanjaardstraat 47 Middelburg (Dossiernummer: 209782)

 • Voor: het herstellen, verbouwen en verduurzamen van de woning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Rothuizen Bouwmeesterpro B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam blijft bij haar eerdere advies met betrekking tot de dampspanningsberekening en is niet akkoord. Uiteraard gaat het om het houtwerk en niet om het glaswerk. Het Adviesteam is bezorgd om de bouwfysische uitwerking en voorziet problemen ten aanzien van het behoud van de kozijnen.

Dam 37 Middelburg (Dossiernummer: 190425)

 • Voor: het bouwen van twee carports, een berging met balkon en een dakopbouw
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam is akkoord. De uitwerking is conform het vorige advies.

Lange Delft 64 Middelburg (Dossiernummer: 210799)

 • Voor: het wijzigen van de gevel van het pand
 • Aanvrager: Rothuizen Van Doorn 'T Hooft B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is niet akkoord. Er wordt geadviseerd om de bestaande kozijnen te handhaven. Het Adviesteam constateert dat de natuursteen in de bewerkte foto erg geel is. Is dit als schilderwerk bedacht of schoon natuursteen?

Noordbolwerk 17 Middelburg (Dossiernummer: 217560)

 • Voor: het verduurzamen van het pand
 • Aanvrager: Rdn Holding B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam is niet akkoord. Bij bezichtiging is gebleken dat de kozijnen in zeer goede staat verkeren en bovendien een bijzondere profilering hebben die kenmerkend is voor de architectuur. Het Adviesteam kan akkoord gaan met het vervangen van de dakpannen conform aanvraag.

Klein Vlaanderen 27 Middelburg (Dossiernummer: 219081)

 • Voor: het verbouwen van een opslagruimte op de begane grond tot woning
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam is akkoord, mits de indeling van de glazen pui wordt uitgevoerd met een driedeling met bovenlichten.

Noordweg 178 Middelburg (Dossiernummer: 215770)

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel en vervangen van een dakkapel
 • Aanvrager:
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is niet akkoord. Zij geeft aan dat er maar één dakkapel wordt toegestaan in het beschermde stadsgezicht. Zij adviseert de zijwangen van de dakkapel die gehandhaafd blijft in hout of zink uit te voeren en het boeiboord in hout.

Korendijk 20 Middelburg (Dossiernummer: 219843)

 • Voor: het deels slopen aanbouw en maken veranda
 • Aanvrager:
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam geeft aan dat het plan is aangehouden i.v.m. het bezoek op 22 augustus. De achterzijde is niet of nauwelijks zichtbaar.

Seissingel 100 Middelburg (Dossiernummer: 218605)

 • Voor: het wijzigen van de gevel en het intern verbouwen van het pand en het realiseren van een mantelzorgwoning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde:
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam is akkoord, mits aan de volgende opmerkingen wordt voldaan.

Het maken van twee openslaande deuren ter plaatse van de bestaande kozijnen in de zijgevel is akkoord. Het maken van een voordeur naast het kozijn op de hoek acht het Adviesteam onwenselijk en doet afbreuk aan ritmiek en compositie van de gevel. Het Adviesteam merkt op dat zij bij deze behandeling alleen het exterieur heeft behandeld. In afwachting van stripwerk aan de binnenzijde zal zij overgaan tot een locatiebezoek.

Ook de inrichting van het erf, de steiger, de mantelzorgwoning en eventuele bergingen zijn niet meegenomen bij deze beoordeling. Het Adviesteam wenst hier nader over geïnformeerd te worden.

Diverse punten: Zonnepanelen op de toneeltoren van de Schouwburg

Als pilotproject worden PV panelen aangebracht op overheidsgebouwen.

Het Adviesteam geeft aan dat het geen verbetering is van de bestaande situatie en doet afbreuk aan de architectuur en is niet wenselijk in het beschermd stadsgezicht.

Diverse punten: Brandveiligheid Top monumenten

Het Adviesteam geeft naar aanleiding van de brand in de Notre Dame aan dat de kans op brand in monumenten reëel is en grote schade bij brand voorkomen dient te worden. Zij adviseert hier met name bij Top monumenten naar te kijken en eventueel vrijblijvend advies van de brandweer in te winnen. Een aantal voorzorgsmaatregelen kunnen onderzocht worden:

 • Stofvrij houden van dakconstructies, etc.;
 • Brandcompartimentering;
 • Eventueel aanbrengen van een sprinklersysteem.