Notulen vergadering WARK 3 oktober 2019

Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 3 oktober 2019.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. Ir. W. Patijn, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Bezaanschuit ongenummerd, Arnemuiden

Voor: het bouwen van negen woningen

 • Aanvrager: Marsaki
 • Architect: Architecten Alliantie B.V.
 • Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Arnemuiden
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en BKP Hazenburg.

Het adviesteam is niet akkoord met het voorliggende schetsplan vanwege de karige uitvoering ervan en dan met name het platte dak en de zwaar uitgevoerde “hoeksteunen”. Als suggestie 1 wordt meegegeven een uitvoering met echte kap en als suggestie 2 een  plat dak maar dan wel met een echte dakbeëindiging (overstek) met een overhoekse oplossing in de stijl van het wijkje.                      

Sandberglaan/Laan der Verenigde Naties/Walcherseweg hoek

 • Voor: het bouwen van een kerkgebouw
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Architectenbureau Born B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het adviesteam is akkoord met het nu voorliggende plan en vraagt aandacht voor de keuze van de aan te planten walnotenbomen; een zo maximaal mogelijke stammaat en een soort, waarmee een groen bomendek kan worden gerealiseerd.

Fazantenhof 18 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van het winkelpand inclusief reclame
 • Aanvrager: Ahold Europe Real Estate & Construction B.V.
 • Gemachtigde: De Bont Retail B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het advies is niet akkoord met voorliggende reclame-uitingen en het voorliggende pre advies wordt in deze gevolgd:

 • reclameletters boven ingang: te groot, mag maximaal 35cm hoog zijn;
 • reclamefolie: in beperkte mate toepassen; alleen op glas is akkoord; op metselwerk is niet akkoord;
 • uitsteekbord: voldoet aan afmetingen van 85x85cm
 • foliehuisjes op oostgevel: voldoen niet aan aantal en afmetingen en zijn niet akkoord;

Voorstel winkelwagenopvang is akkoord.

Sprencklaan 15, kavel 5

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager: Architektenburo Fierloos B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en BKP Sprencklaan.

Het adviesteam is niet akkoord, omdat het afwijkende materiaalgebruik (zwarte baksteen) geen onderscheidende verrijking met zich mee brengt. Verder is de voorgevel te bescheiden en ingetogen door het dichte karakter ervan. De woning communiceert met andere woorden niet met de straat. Suggestie is om meer openheid na te streven.

Jacob Catsstraat 2 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Aanvrager: Dakotech B.V.
 • Gemachtigde: Contek Serooskerke
 • Opdrachtgever:
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken".

Het adviesteam is niet akkoord en voorgesteld wordt om in afwijking van de richtlijnen de kapel in de goot te plaatsen, zoals dat bij de bestaande dakkapellen nu het geval is. Het kozijn moet verder een verdiept profiel verkrijgen (conform de houten kozijnen detaillering). Het boeiboord en kozijnen voorts in wit uitvoeren (ral 9001) en de zijwangen in antraciet.

Griffioenstraat 14 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het adviesteam is akkoord met het voorliggende plan.

Derde Weg 1 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een burgerwoning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Advies- En Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria Buitengebied.

Het adviesteam stelt vast dat het vorige advies is gevolgd en is akkoord met het nu voorliggende plan.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. Ir. W. Patijn, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Londensekaai 29 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas en isoleren van het kelderplafond
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Black Box Operations
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is niet akkoord met de wijze van isoleren. Isoleren aan de bovenkant verdient de voorkeur onder meer vanwege de nadelige effecten zoals houtrot door het ontbreken van ventilatie. Door het inpakken kan het optrekkende vocht dat in de balkkoppen aanwezig is niet meer kunnen ademen/ventileren en zullen anders door vocht worden aangetast. Wel wordt ingestemd met de voorgestelde glasvervanging.

Dam 33 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een tuinterras aan de achterzijde van het horecabedrijf de Zwarte Ruiter op 't Witte Paart
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is akkoord, want de monumentenwaarde wordt niet aangetast.

Rouaansekaai 7 Middelburg

 • Voor: het herstellen van de tuinmuur tussen de twee panden
 • Aanvrager: Schieman Advocaten
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is akkoord met de sloop van het middelste gedeelte van de muur, mits uitvoering achtereenvolgens plaatsvindt door stutten, gedeeltelijk slopen, onderzoeken en weghalen. Een voorstel, inclusief een onderzoek naar de fundering, voor herbouw dient nog te volgen. De muur bestaat uit drie delen, het eerste deel met grote baksteenformaten opgetrokken waarvan de staat goed is. Dat zelfde geldt voor het achterste deel. Het middelste deel buikt erg uit en is instabiel, daar moet wat aan gebeuren in verband met de veiligheid. Ook moet onderzocht worden wat er bij het rechter buurpand speelt, daar wordt door ondergrondse vochttransporten grond weggespoeld. Samenvattend dient dus die ondergrond ook te onderzocht worden en een plan te gaan vormen voor de aanpak, voor nu dus alleen de stutmaatregelen.

Koningstraat 1 Middelburg / Koningstraat, ongenummerd

 • Voor: het bouwen van zes woningen
 • Aanvrager: Architektenburo Fierloos B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria Middelburgs profiel en BKP.

Het adviesteam is akkoord met het voorliggende plan.

Baarsjesstraat e.o.  Middelburg (Briëtwoningen)

 • Voor: het aanwijzen van de panden tot gemeentelijk monument
 • Aanvrager: Stichting Tot Behoud Van Negentiende En Twintigste-Eeuwse Cultuurgoed in Nederland
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam ziet de monumentenwaarde en is daarmee positief voor een status als gemeentelijk monument, maar geeft de commissie wel aan dat een onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek nodig is om tot een volledig advies te kunnen komen betreffende de aanwijzing. Daarnaast is ook een onafhankelijk onderzoek naar de bouwtechnische staat nodig. Tevens zal de commissie ter plaatse gaan kijken ten behoeve van deze twee vragen, voor het eigen inzicht en voor een verdere beoordeling.

Noordweg 268 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de bestaande garage door nieuwbouw
 • Aanvrager:
 • Advies akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria Beschermd stadsgezicht.

Het adviesteam is akkoord, mits draaiende deuren in de nieuwe schuur worden aangebracht en deze donkergroen (ral 6009) wordt uitgevoerd.

Bellinkstraat, poortje t/o nr. 11

 • Voor: het herstellen van een poortje
 • Aanvrager:
 • Advies:

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam oordeelt dat ten behoeve van handhaving het ijzerwerk van de deur moet worden uitgenomen (detector) en geconserveerd en dat het metselwerk moet worden aangevuld. Tevens dient de bovenzijde van de muur afgedekt te worden.

Juridisch grondslag waarop kan worden aangeschreven: artikel 11 Monumentenwet en artikel 9.1.1. a Erfgoedwet.

Deel III: Overig

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. Ir. W. Patijn, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Gezondheidscentrum Dieleman Dampoortweg Middelburg

Het adviesteam handhaaft het vorige advies met de kanttekening dat afwijking van het materiaal baksteen acceptabel is vanwege de unieke locatie aan de rotonde. Wel wordt de suggestie meegegeven om metselwerk in de omgeving een plaats te geven. Opgemerkt wordt om het overstek goed te bekijken op toetreding daglicht vanwege de schaduw die er door wordt veroorzaakt. Uitwerking van inpassing in de landschappelijke omgeving, zoals invulling van het parkeren, wordt bij een volgende uitwerking tegemoet gezien.

Koningstraat 10

Adviesteam heeft voorkeur voor optie 2.

Datum volgende vergadering

Vooralsnog wordt op 17 oktober a.s. volgende extra vergadering ingepland; afhankelijk van termijnen/aanstaande dossiers. Begin die week definitief vaststellen.