Notulen vergadering WARK 31 oktober 2019

Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 31 oktober 2019.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. Ir. W. Patijn, lid
 • P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Veerseweg

 • Voor: het bouwen van 23 woningen in de boomgaarden
 • Aanvrager: Avv Beheer B.V.
 • Architect: Architektenburo Roos En Ros
 • Advies: niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het adviesteam gaat akkoord met de wijzigingen die in het plan zijn aangebracht op basis van het eerdere advies van september 2017.

Vooralsnog kan het Adviesteam niet volledig akkoord gaan met het plan. Zij mist informatie en verzoekt de initiatiefnemer om een nadere toelichting met inachtneming van onderstaande punten: 

 • Alle erfafscheidingen in ogenschouw nemen om te voorkomen dat er een kakofonie aan erfafscheidingen ontstaat. De suggestie wordt mee gegeven om te kiezen voor één systeem voor de erfafscheiding. Te denken aan: eenvoudige lage muurtjes of lage heggen (haagbeuk) bij voortuinen, Hekwerk (bijvoorbeeld gaas hekwerken) bij de achtertuinen die met groen dicht kunnen groeien.
 • Ter beoordeling de bemonstering van het metselwerk aanleveren tezamen met een overzichtelijke presentatie in kleur van alle woningen.
 • Wat betreft levensloopwoningen 16 en 18: de Adviescommissie adviseert om de twee kleuren metselwerk niet koud op elkaar laten aansluiten in de zijgevel, maar hier een kleine inspringing/verkenning te maken. (wellicht in combinatie met een verdiepte plaatsing van de hwa).

Poproute 1 t/m 61 Middelburg (Mortiere)

 • Voor: het bouwen van 31 woningen
 • Aanvrager: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Bij beoordeling op dit bouwperceel dient met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en BKP Mortiere.

Het Adviesteam mist de gevraagde informatie over de kleur van de garagedeuren en hemelwaterafvoeren. In het advies van 7 maart jl. is geadviseerd om de garagedeuren in een donkere kleur uit te voeren. Tevens verzoekt zij om bemonstering van metselwerk ter beoordeling voor te leggen.

Het Adviesteam gaat vooralsnog niet akkoord met de voorliggende aanvraag.

Slaak 26 t/m 36 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van 6  2-onder-1 kapwoningen
 • Aanvrager: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en BKP Hazenburg.

Het adviesteam mist voor een volledige beoordeling van het plan een kleuren- en materiaalstaat. Op voorhand   geeft zij aan dat de garagedeuren niet in een witte kleur, maar in een gedekte kleur uitgevoerd zouden moeten   worden.

Het Adviesteam gaat vooralsnog niet akkoord met de voorliggende aanvraag.

Quarleshavenstraat 38 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het adviesteam heeft vastgesteld, dat het plan voldoet aan voorgeschreven beoordelingscriteria:

 • Het bebouwingsbeeld wordt in stand gehouden, zo mogelijk verbeterd.
 • Bij verbouw is de vormgeving, gevelindeling en -geleding, maatvoering, materiaalgebruik, detaillering en karakter van het hoofdgebouw uitgangspunt.
 • Aan-, uit- en bijgebouwen houden rekening met de herkenbaarheid van de hoofdbebouwing en sluiten qua architectuur aan op de bestaande bouwmassa en materialisatie.
 • Gevels worden opgetrokken uit baksteen. Voor Mortiere en Veersepoort bestaat ook de mogelijkheid voor (volledig) gestucte gevels.
 • Daken worden afgedekt met rode of donkergekleurde pannen.
 • Kozijnen, ramen, deuren of gevelpanelen zijn van hout, op hout gelijkend kunststof of aluminium gemaakt (b.v. CLK-kozijnen met verdiept profiel).
 • Kleuren zijn passend in de omgeving.

Ten aanzien van de CLK kozijnen wordt geadviseerd om deze met verdiept profiel toe te passen. Voorts dient de garagedeur niet in een witte kleur maar gedekte kleur te worden uitgevoerd. Het verdient de aanbeveling om de woning iets rianter te maken door meer glas en transparantie in de gevels toe te passen.

Sprencklaan 15 Middelburg

Voor: het bouwen van een woning

Aanvrager: Architektenburo Fierloos B.V.

Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en BKP Sprencklaan.

Het Adviesteam gaat akkoord met het voorliggende plan. Zij is van mening dat de gewijzigde kleur van het metselwerk een goede aanpassing is in het gekozen concept van gesloten gevels.

Etty Hillesumstraat 48 Middelburg / Rittenburg, kavel 90

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager: Wts Architecten
 • Opdrachtgever: De heer J. Stroo
 • Advies: akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en BKP Rittenburg.

Het Adviesteam gaat akkoord met getoonde bemonstering en nieuwe kleurstelling (witte steen) van het plan.

Nadorstweg 41 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: V.O.F. Aannemersbedrijf Wondergem
 • Advies: niet akkoord

Niet behandeld vanwege het ontbreken van een dossier.

Baarsjesstraat, Burgerweidestraat, De Ruyterstraat, Oude Koudekerkseweg, Langevieleweg, Poelendaeleweg in Middelburg

 • Voor: het aanwijzen van de panden tot gemeentelijk monument
 • Aanvrager: Stichting Cuypersgenootschap
 • Advies: aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Briëtwoningen. In de volgende WARK vergadering op 14 november a.s. zal met wethouder Johan Aalberts gesproken worden over de actuele stand van zaken en door het WARK te ondernemen c.q. ervan verwachte initiatieven. Hierbij zal worden betrokken het besluit dat B&W op 5 november a.s. over deze kwestie neemt.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. Ir. W. Patijn, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Stationsstraat 2 - 10 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het kantoorpand tot zeven appartementen
 • Aanvrager: Iib Projectontwikkeling B.V.
 • Gemachtigde: Degaaij Architectuur
 • Advies: uitgesteld

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam heeft naar aanleiding van de het voorliggende plan en de toelichting daarop van de architect de volgende suggesties c.q. opmerkingen ten behoeve van de nadere uitwerking:

 • het heeft de voorkeur van het Adviesteam om een gescheiden gebruik van beide panden te handhaven;
 • van belang is de exacte historische waarde te bepalen en te behouden (interieur behouden);
 • de trap in het gemeentelijk monument dient gehandhaafd te worden;
 • de nieuwe dakkapellen naar het dakterras dienen simpeler en neutraler te worden uitgevoerd;
 • het heeft de voorkeur van het Adviesteam om de mogelijkheden van een opbouw maximaal te benutten om zo een goede aansluiting met de directe omgeving te krijgen. Deze ruimte kan gebruikt worden voor meer of grotere appartementen;
 • het adviesteam kan met het materiaalgebruik van de opbouw instemmen.

Koudekerkseweg 200, Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in deuren en ramen in de voorgevel van het pand
 • Aanvrager
 • Gemachtigde: Black Box Operations
 • Advies: akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam stelt vast dat de nog aanwezige historische beglazing zich beperkt tot enkele ruiten van getrokken glas en is akkoord met vervanging door monumentenglas.

Herenstraat 10 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in de voorgevel
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is akkoord met het vervangen van glas in de voorgevel, met uitzondering van het aanwezige glas en lood.

Bierkaai 5 Middelburg

 • Voor: het isoleren van het kelderplafond
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Black Box Operations
 • Advies: niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is niet akkoord met het isoleren/inpakken van de balkkoppen. Deze dienen vrijgelaten te worden om (extra) rot ervan door condens/vochtvorming te vermijden.

Spanjaardstraat 47 Middelburg

 • Voor: het herstellen, verbouwen en verduurzamen van de woning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Rothuizen Bouwmeesterpro B.V.
 • Advies: akkoord mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is akkoord met de aanvraag op hoofdlijnen en onderkent de zorgvuldigheid waarmee tewerk wordt gegaan om de waarde van het historische pand te behouden. In de te verlenen vergunning zouden procedurele afspraken verankerd kunnen worden over onder meer periodieke controles of overleggen om de voortgang van herstel van het pand te monitoren. Mogelijke discussiepunten die hieruit voortkomen zouden desgevraagd aan het WARK kunnen worden voorgelegd. Van de zijde van initiatiefnemer wordt aangegeven dat spoedige verlening van vergunning gewenst is, omdat begin volgend jaar gestart kan worden met herstelwerkzaamheden.

Bij de bestudering van de aanvraag zijn navolgende punten naar voren gekomen, die volgende week ter beantwoording met initiatiefnemer worden gedeeld: 

 • In de notitie bouwfasering wordt aangegeven dat Jeras Projectmanagement BV verantwoordelijk is voor de uiteindelijke fasering in het werk en de definitieve werkomschrijvingen. Voorwaarde is dan dat de uiteindelijke fasering in het werk en de definitieve werkomschrijvingen tijdig vooruitlopend op de uitvoering van het werk ter goedkeuring aan het WARK worden voorgelegd;
 • De exacte samenstelling van de scheidingswand met de inbouwkast op de begane grond is onderzocht. Er zijn  twee kijkgaatjes gemaakt. De opmerking van de heer Emmens wordt bevestigd. Er is een houten wand. Dit onderdeel is akkoord;
 • Het is onduidelijk hoe de waterkering in de achtergevel van huisnummer 47 wordt aangebracht. Er moet een detailtekening of werkomschrijving van deze ingreep voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring worden ingediend;
 • Alle thans ingediende werkbeschrijvingen moeten op elkaar worden aangepast als het gaat om het verwijderen van alleen de rotte delen van het dakbeschot en het achterwege blijven van een warmtepomp en lage temperatuurverwarming. De aangepaste werkomschrijvingen moeten ter goedkeuring aan het WARK worden voorgelegd;
 • Het herstel van de voor- en de achtergevel gevel is onduidelijk m.b.t. het onderhoud aan het schilderwerk (blijven de bestaande verflagen gehandhaafd?), het fries, het  stucwerk en het aanbrengen van ventilatieopeningen in de stootvoegen. Dit moet nader worden omschreven en voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring worden voorgelegd;
 • Het verwijderen van alle bestaande vloerafwerkingen moet plaatsvinden in overleg met de monumentenzorger van de gemeente. Nb bij meer dan 2 vloerlagen zijn er nog oudere behoudenswaardige vloeren aanwezig (16e of 18e eeuws?). Dit mede met het oog op de definitieve dikte van de isolatiepakketten en de voorgenomen vloerniveauverschillen te verkleinen;
 • De stoep is benoemd in de redengevende beschrijving van het rijksmonument. Het herstellen van de stoep langs de voorgevel is akkoord, mits dit plaatsvindt met behoud van het oorspronkelijke materiaal en de oorspronkelijke hoogteverschillen;
 • Het inboetwerk in de achtergevel van huisnummer 47 is niet duidelijk omschreven. Hiertoe moet voorafgaand aan de werkzaamheden een voorstel ter goedkeuring worden ingediend;
 • Het aanbrengen van een zinken afdekking over de rollaag van de westelijke topgevel van huisnummer 45 is akkoord;
 • Het inboet- en voegwerk in de zijgevel van huisnummer 45 is algemeen omschreven. Hiertoe moet een concreet voorstel ter goedkeuring aan het WARK worden voorgelegd. Vanwege de hoge bouwhistorische waarde en de aanwezigheid van bouwsporen van deze zijgevel is het uitgangspunt is dat alleen hersteld wordt wat strikt noodzakelijk is;
 • De beschrijving van het herstel van ramen, deuren, kozijnen en het kelderluik is niet concreet. Hiertoe moet voorafgaand aan de werkzaamheden een nadere uitwerking van het uiteindelijke herstelplan ter goedkeuring worden ingediend. Ingeval van gehele vervanging van ramen zijn detailtekeningen van de bestaande en de nieuwe toestand noodzakelijk;
 • De gordingen niet vervangen maar verzwaren. Op die manier kunnen ook de verbindingen en breuken hersteld worden. Uitgangspunt blijft dat de kap niet wordt gedemonteerd. Dit moet tekstueel in de beschrijvingen en op tekening 01-02 worden aangepast en ter goedkeuring aan het WARK worden voorgelegd;
 • Op dit moment is onduidelijk of sprake is van instabiel metselwerk in de achtergevel. Of hier een funderingsprobleem is, is thans nog niet duidelijk. In de “Restauratievisie” wordt aanbevolen om een “secundaire constructieve maatregel te nemen om verder verzakken te voorkomen”. Deze maatregel moet tijdig voorafgaand aan de uitvoering van de betreffende consoliderende werkzaamheden, ter goedkeuring worden voorgelegd;
 • In de “Restauratievisie” en op de detailtekening 40-00 wordt aangegeven dat radiatoren vervangen worden door convectorputten in de vloer. Indien deze worden toegepast moeten hiervoor uitvoeringstekeningen en foto’s van de bestaande en definitieve nieuwe toestand vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd;
 • In de “ Restauratievisie” is nog steeds sprake van het isoleren van de onderzijde van de beganegrondvloer met steenwol. Dit komt niet overeen met de tekeningen. Dit onderdeel moet in de beschrijving tekstueel worden aangepast en aan het WARK worden voorgelegd;
 • Als gevolg van het aanbrengen van het isolatiepakket op het dak moet een dakgoot worden aangepast en rollagen verhoogd. Hiertoe moet voorafgaand aan de werkzaamheden een detailtekening van de bestaande en de nieuwe toestand ter goedkeuring worden voorgelegd;
 • Volgens de “Werkomschrijving uitvoering” is sprake van het herstel van de keldermuren en de keldervoer. Hoe dat wordt uitgevoerd is niet concreet aangegeven. In de “Uittrekstaat werkzaamheden restauratie” is sprake van metselwerkherstel in de kelder en het aanbrengen van ventilatieroosters. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet een voorstel ter goedkeuring worden ingediend. In ieder geval is wel duidelijk dat de tegelvloeren in de kelders behouden blijven;
 • Aanvankelijk is gesproken over het verplaatsen van het portaal uit 1842. Uit de “Werkomschrijving uitvoering” blijkt nu dat het portaal gedemonteerd en opgeslagen wordt. Dit is niet akkoord. Dit portaal dient in situ gehandhaafd te blijven. Overleg met het WARK over een eventuele verplaatsing naar een andere locatie binnen het monument is mogelijk;
 • In de “Werkomschrijving uitvoering” is sprake van algemeen cascoherstel. Onduidelijk is wat hieronder wordt verstaan. Hiervan moet voorafgaand aan de werkzaamheden een concrete omschrijving ter goedkeuring worden ingediend;
 • In de “Uittrekstaat werkzaamheden restauratie” staan posten vermeld voor het vervangen van kapsporen en het uitvullen van kapsporen t.b.v. het leggen van de renovatieplaten. Hiervan moet voorafgaand aan de werkzaamheden een concreet voorstel ter goedkeuring worden ingediend;
 • De vloerisolatie op de beganegrond vloer loopt door onder de gangmuur in doorsnede section 1 (other side) boven de “unknown space”.  Dit moet op de tekening worden aangepast en ter goedkeuring aan het WARK worden voorgelegd
 • Op tekeningen is aangeven dat houtconstructies (w.o. strijkbalken en spantbenen) worden ingepakt in de binnenisolatie. Dit is niet akkoord. Dit moet op alle betreffende tekeningen worden aangepast. Deze tekeningen moeten alsnog ter goedkeuring aan het WARK worden voorgelegd;
 • In de “Uittrekstaat werkzaamheden restauratie” is als laatste een post vermeld m.b.t.  na-isolatie: “nader te bepalen”. Indien meer isolatiewerkzaamheden plaatsvinden dan nu is aangevraagd, moet hier vooraf een voorstel ter goedkeuring voor worden ingediend;
 • Overzicht van alle nieuw aan te brengen dakdoorvoeren ontbreekt. Hiertoe moet voorafgaand aan de werkzaamheden een voorstel ter goedkeuring worden ingediend;
 • Op tekening DO02 (Faseringsvoorstel) is sprake van cascoherstel van alle bouwdelen en het aanbrengen van klimaatwanden en klimaattechniek. Dit moet tekstueel worden aangepast en ter goedkeuring aan het WARK worden voorgelegd;
 • Op geveltekening 03-00 is een algemene opmerking vermeld met als doel het plaatsen van monumentenglas en tochtdichting. Dit moet in overeenstemming worden gebracht met de thans gehanteerde uitgangspunten voor het aanbrengen van isolerende beglazingen;
 • Geadviseerd wordt om z.s.m. een aanvang te nemen met het uitpellen van het pand in overleg met de medewerker monumenten van de gemeente.

Hofplein 16 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van zonnepanelen
 • Aanvrager: Zeeuws Archief
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1

Het adviesteam is akkoord met het aanbrengen van zwarte glanzende panelen.

Helm 3 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van een deel van het dak van het pand
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg
 • Advies: akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1

Het adviesteam stelt vast dat het verwarmingssysteem op het dakbeschot en tussen de tengels wordt aangebracht. Hierdoor komt het leiendak ongeveer 3 centimeter hoger te liggen.

De locatie van de het verwarmingssysteem ligt gunstig ten opzichte van de zon en het betreffende dakvlak is niet zichtbaar vanaf de straat.

Het adviesteam is akkoord met voorliggende proef.

Stadsschuur 1 Middelburg

 • Voor: het intern verbouwen van het pand
 • Aanvrager: Huisartsenpraktijk De Getijdemolen
 • Gemachtigde: Architektenburo Roos En Ros Goes B.V.
 • Advies: niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam adviseert om onderzoek te doen om zodoende meer inzicht te verkrijgen in de aanwezige balklaag. Dit om nauwkeurig te kunnen bepalen hoe en waar de opening voor de trap aangebracht kan worden. Het Adviesteam is niet van overtuigd dat de voorgestelde trap optimaal is voor mensen die minder goed ter been zijn.

Het voorliggende plan is niet akkoord.

Penninghoeksingel 25 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Aanvrager
 • Advies: niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1

Het adviesteam stelt vast dat het legpatroon van de panelen niet voldoet aan de hiervoor geldende richtlijnen (geen rechthoekig vlak). Volgens die richtlijnen mogen panelen niet zichtbaar mogen zijn vanuit het openbaar gebied. Het Adviesteam adviseert, conform de richtlijnen, dat de panelen verder naar het achtergedeelte van het dak aangebracht zouden moeten worden, zodanig dat deze aan het zicht vanaf de straat onttrokken worden.

Het adviesteam is niet akkoord.

Herengracht 108 Middelburg

 • Voor: het slopen van een aanbouw
 • Aanvrager:
 • Architect: P. Van Den Boorn-Huijsman
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is akkoord met voorgestelde sloop van de aanbouw.

Deel III: Overig

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. Ir. W. Patijn, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Statenlaan 133

Het adviesteam neemt kennis van de presentatie tot verbouw van de woning op locatie Statenlaan 133 en oordeelt positief over dit eerste plan.

Wark 14 november a.s.

Komend overleg neemt wethouder Johan Aalberts deel van 9.00 tot 10.30 uur aanwezig en namens de gemeente zal ook Annet Hannewijk aanwezig zijn. Hoofdonderwerp zullen de Briëtwoningen zijn. Wytze Patijn zal ’s morgens eveneens aanwezig zijn.