Notulen vergadering WARK 12 september 2019

Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 12 september 2019.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • P. Mondeel,(vervangend) secretaris

Sandberglaan/Laan der verenigde naties/Walcherseweg (hoek)

 • Voor: het bouwen van een kerkgebouw/landschappelijke inpassing
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Architectenbureau Born B.V.
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam wenst wat betreft het parkeerterrein en landschappelijke inpassing ervan meer inzicht door middel van profieltekeningen. Gestreefd moet worden naar meer bomen tussen de parkeerplaatsen, zodat er een groen dak ontstaat boven het parkeren.

Wat betreft het kerkgebouw wordt geoordeeld dat met voorgestane indeling kan worden ingestemd, omdat de gevel niet ingrijpend wordt veranderd. Met de zonnepanelen kan eveneens worden ingestemd, indien de panelen integraal matzwart worden uitgevoerd.

Nadorstweg 41 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: V.O.F. Aannemersbedrijf Wondergem
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “het Middelburgs Profiel”.

Het Adviesteam  ziet geen aanleiding om af te wijken van het eerdere advies, zij ziet oplossingen in hoger en minder breed.

Meanderlaan 486 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de cafetaria/snackbar "'t frituus"
 • Aanvrager: Snackbar Frituus
 • Architect: Bouw Adviesburo Vlissingen
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam stemt in met de aanpassing in voorstel W3 en W4 (waarbij de luifel wijkt van de rooilijn). Het adviesteam kan akkoord gaan met het materiaalgebruik van de gevel van de laagbouw daar waar die stopt bij de uitbreiding van de uitbouw aan de oostzijde.

Oostperkweg 39 Middelburg, Oostperkweg, ongenummerd

 • Voor: het bouwen van een tandartspraktijk
 • Aanvrager:
 • Architect: Joos Nijsse Architectuur
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Industrie” en Beeldkwaliteitsplan “Oostperkweg”.

Het Adviesteam oordeelt dat overeenkomstig het eerdere advies de latten doorgezet moeten worden. Een voorstel om onderhavige ruimtes in te vullen met bijvoorbeeld een ander ritme van de latten (verdichting) wordt tegemoet gezien.

Etty Hillesumstraat 54 Middelburg, Rittenburg, kavel 93

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager:
 • Architect: Wts Architecten
 • Gemachtigde: Wts Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en beeldkwaliteitsplan "Rittenburg“.

Het Adviesteam is akkoord met het weglaten van de schuine lijn in het plafond en kan akkoord gaan met de nieuwe gevels.

Louis Armstrongstraat 76 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een portaal, garage en veranda
 • Aanvrager:
 • Architect: Joos Nijsse Architectuur
 • Gemachtigde: Joos Nijsse Architectuur
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en beeldkwaliteitsplan "Mortiere“.

Het Adviesteam kan zich vinden in het voorstel om een kap op de garage en veranda te realiseren. Geadviseerd wordt tevens om de kap te verlengen richting de straat, zodat de pergola kan vervallen. Het advies van Wissink hieromtrent verder afwachten.                        

Derde Weg 1 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een burgerwoning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Advies- en Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het Adviesteam oordeelt dat nog niet geheel wordt voldaan aan het eerdere advies. Wat betreft de positionering en ritmiek van de openingen dient een verbeterslag gemaakt te worden. Het nieuwe voorstel mist verder een ensemble van heldere volumes met kappen. Dit speelt met name bij de lagere bouw. Het metselwerk van de kopgevels moet op de hoeken naar beneden komen.

Oranjeplaatweg, Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van veertig recreatie-appartementen
 • Aanvrager: Green Development Bv
 • Gemachtigde: Kolpa Architekten B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Recreatiegebied”.

Het Adviesteam is akkoord.

Veerseweg 138 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de stal met melkrobots
 • Aanvrager: Maatschap J.P. Janse en E.C. Dingemanse
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het Adviesteam ziet graag een aangepast plan tegemoet waarin aangetoond wordt dat de aanbouw aansluit onder de windveer van de bestaande stal en de raamindeling wordt uitgelijnd op de openingen in de bestaande stal.

Prooijenseweg 26 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een schuur
 • Aanvrager:
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het Adviesteam is niet akkoord en handhaaft vooralsnog het eerder uitgebrachte advies. Voorts wordt opgemerkt dat:

 • draaiende delen donker moeten worden uitgevoerd;
 • de deuren aan de zijkant minimale profieldiktes krijgen;
 • kozijnen in de entreepui uitgevoerd in kunststof is akkoord, mits deze geheel donker worden uitgevoerd;

Het adviesteam heeft twijfels over de hoogte van het gebouw in relatie tot de omgeving, maar twijfelt niet over de verhoudingen van het gebouw zelf.

Van Kleffenslaan 197 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de berging
 • Aanvrager:
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is vooralsnog niet akkoord. Er is onvoldoende informatie beschikbaar om het plan goed te kunnen beoordelen.

Het adviesteam wenst een fotoverslag van de omgeving, van de straat en buurt en van vergelijkbare objecten (bijvoorbeeld nummer 205) in de buurt. De tekeningen van de schuur moeten ook nog worden aangeleverd. Tevens vraagt het adviesteam zich af of hier sprake is van een legale schuur, zij is nl. geen voorstander van schuren in de voortuin. Het ontneemt het zicht op de gevel en verrommelt het straatbeeld.

Baaijenompad 2 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager: Wts Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en beeldkwaliteitsplan "Veerse Poort“.

Het Adviesteam is akkoord.

Buitenruststraat 4 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een kantoorgebouw tot 30 zorgclusterwoningen
 • Aanvrager: Exploitatie- En Beleggingsmaatschappij "Middelburg" B.V.
 • Gemachtigde: Adcom 2000, Architekten & Ingenieurs B.V.
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “handel en kantoren”.

Het Adviesteam is akkoord met optie 2, mits de luifel achterwege blijft.

Heerlijkheidsweg 11 Middelburg

Voor: het bouwen van een kantoorpand

 • Aanvrager: Blouberg B.V.
 • Gemachtigde: Kort Geytenbeek Architecten Bna
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Industrie” en Beeldkwaliteitsplan “Oostperkweg”.

Het Adviesteam is akkoord en ziet graag het uitgewerkte plan tegemoet voorzien van detaillering, materialen en kleuren.

Zwanenhof 18 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning (extra slaapkamer) op bestaande dakterras
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Weertman Bouwmanagement
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en beeldkwaliteitsplan "Veerse Poort“.

Het Adviesteam is akkoord, omdat de architect (Hertzberger) ermee instemt.

Baarsjesstraat 1 etc. Middelburg

 • Voor: het aanwijzen van de panden tot gemeentelijk monument
 • Aanvrager: Stichting Tot Behoud Van Negentiende En Twintigste-Eeuwse cultuurgoed in Nederland
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “het Middelburgs Profiel”.

Het Adviesteam houdt aan, omdat behandeling in het volledige team nodig is.

Roozenburglaan 22 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het kerkgebouw
 • Aanvrager: Baptistengemeente De Fontein
 • Architect: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs En Architecten
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is akkoord, mits overal dezelfde boeidelen toegepast worden.

Noordweg 268 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de bestaande garage door nieuwbouw
 • Aanvrager:
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “het Middelburgs Profiel”.

Het Adviesteam houdt aan, omdat behandeling in het volledige team nodig is.

Kerklaan 14 Middelburg, en 4 andere adressen

 • Voor: het vervangen van de dakkapellen van de woningen en het vervangen van de houten kozijnen door kunststof kozijnen
 • Aanvrager : Woongoed Middelburg
 • Gemachtigde: Bouwgroep Peters B.V.
 • Opdrachtgever: Woongoed Middelburg
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam houdt aan, omdat details, locatietekeningen en foto’s ontbreken. Deze graag aanvullen.

De dakkapellen lijken grof uitgevoerd, een verfijnde uitvoering die meer aansluit bij het bestaande beeld is gewenst.

Arnelaan 36, Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een carport
 • Aanvrager:
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam houdt aan en wenst informatie over bestaand beleid ten aanzien van carport voor de voorgevelrooilijn (in de voortuin) (vergunningvrij?). En het adviesteam vraagt zich af of de carport van de buren vergund is. Tevens vraagt het adviesteam zich af of hier sprake is van een legale schuur, zij is nl. geen voorstander van schuren in de voortuin. Het ontneemt het zicht op de gevel en verrommelt het straatbeeld.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. P.W. Sijnke, architectuurhistoricus, (vervangend) lid
 • P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Herengracht 80/82 Middelburg

 • Voor: het samenvoegen van garages
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is akkoord mits de kleur van de deur gelijkend is met de overige deuren en de deur bestaat uit verticale latten of gelijkwaardig.

Sint Janstraat 28 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in voor- en achtergevel van het pand
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”

Beschermd stadsgezicht / Monument

Het Adviesteam is akkoord.

Lange Noordstraat 53 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in voor- en achtergevel van het pand
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel" .

Beschermd stadsgezicht / Monument

Het Adviesteam is akkoord.

Bogardstraat 5 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in voor- en achtergevel van het pand
 • Aanvrager: De heer A. Siebum
 • Gemachtigde: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / Monument

Het Adviesteam is akkoord.

Bierkaai 5 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in voor- en achtergevel en het isoleren van topgevels zolder
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / Monument

Het Adviesteam is akkoord mits, het oude glas wordt hergebruikt.

Koningstraat 1 Middelburg / Koningstraat, ongenummerd

 • Voor: het bouwen van vijf woningen
 • Aanvrager: Architektenburo Fierloos B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel” en beeldkwaliteitsplan.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is akkoord met voorstel.

Langevielesingel 10 Middelburg

 • Voor: het renoveren en restaureren van de woning
 • Aanvrager: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs En Architecten
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / Monument

Het Adviesteam is akkoord, mits het uiterlijk van de schoorsteen zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.

Pottenbakkerssingel 2 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van reclame
 • Aanvrager: Asr Dutch Prime Retail Projects B.V.
 • Gemachtigde: Vocus Architecten Bna B.V.
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is akkoord met de voorliggende reclame uitingen, mits:

 • losse letters worden toegepast;
 • haakse signing maximale afmetingen van 40x40 cm krijgt;
 • ter plaatse van de AH de haakse signing beperkt wordt naar twee;
 • positie van de reclame aan de parkeerzijde heroverwogen wordt, bijvoorbeeld gezamenlijk boven de entree worden geplaatst (AH en Action);
 • P (parkeren) lager plaatsen;
 • signing Groene Woud 3x rechterkant plaatsen (linkerkant vervalt);
 • signing nieuwe naam aan de Pottenbakkerssingel positie heroverwegen.

Het adviesteam vraagt zich af hoe de losse letters bevestigd worden op het glas.

Afwijken van de Nota RK acht het Adviesteam overigens aanvaardbaar vanwege de grote omvang van het gebouw en het gegeven dat 13 huurders er gebruik van gaan maken.

Het adviesteam ziet graag een aangepast voorstel tegemoet.

Turfkaai 3 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een terrasboot t.o. Turfkaai 3
 • Aanvrager: Hard & Ziel B.V.
 • Gemachtigde: B&Ro Advies
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is akkoord.

Klein Vlaanderen 27 en 29, Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een opslagruimte op de begane grond tot woning
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is akkoord.

Seissingel 100, Middelburg

 • Voor: het wijzigen van de gevel en het intern verbouwen van het pand en het realiseren van een mantelzorgwoning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde:
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / Monument

Het Adviesteam is akkoord.

Achter De Houttuinen 8, Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het voormalige kantoorpand tot hotel met voorzieningen
 • Aanvrager: Iib Projectontwikkeling B.V.
 • Gemachtigde: Degaaij Architectuur
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is akkoord. De architect wordt gevraagd het materiaal van de achterwand loggia nog door te geven (metselwerk?).

Lange Delft 64 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van de gevel van het pand
 • Aanvrager: Rothuizen Van Doorn 'T Hooft B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel".

Beschermd stadsgezicht / Monument

Het Adviesteam is akkoord. Rekening moet gehouden worden met het soort materiaal in verband met de reiniging ervan. Hiertoe dient een monster genomen te worden, zodat duidelijk wordt op welke manier de reiniging mogelijk is.

Binnenstad

 • Voor: het aanbrengen van sfeerverlichting
 • Aanvrager: Vereniging Ondernemers Middelburg
 • Gemachtigde: Gemeente Middelburg, Afdeling Leefomgeving
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / Monument

Het Adviesteam gaat niet akkoord met voorliggend plan voor sfeerverlichting in verband met beschadiging van gevels door trek en storm, verstoring van het straatbeeld (doordat het te lang blijft hangen), door teveel kabels en aansluitpunten en door een grote veelheid aan materialen.

Penninghoek 15, Middelburg

 • Voor: het wijzigen van de voorgevel van het pand
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / Monument

Het Adviesteam is akkoord.

Spanjaardstraat 47, Middelburg

 • Voor: het herstellen, verbouwen en verduurzamen van de woning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Rothuizen Bouwmeesterpro B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Het Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / Monument

Het Adviesteam houdt de advisering aan, omdat de meeste vragen uit het advies van 29 mei jl. niet zijn beantwoord en ook op de later nog toegevoegde vragen geen antwoord is gegeven.

Deel III: Overig

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. P.W. Sijnke, architectuurhistoricus, (vervangend) lid
 • P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Beeldkwaliteitsplan voor plaatsing Tiny Houses in Sint Laurens – Wilgenhoekweg 6

Initiatiefnemers geven een toelichting op het voorliggende plan. Aansluitend aan bestaande bewoning en passend binnen agrarische omgeving. Gebruik natuurlijke materialen. Wat betreft architectuur bestaat het voornemen om nog een architect in te schakelen. Van gemeentezijde wordt aangegeven dat er vooralsnog tijdelijk wordt vergund (proef), die mogelijk op termijn een definitief wordt. Het Adviesteam adviseert om Leo Hardes te raadplegen over het proces. Verder wordt gesproken over het ambitieniveau. In het plan zijn hiertoe diverse voorbeelden verwerkt. Het Adviesteam verwacht hiervan meer dan in het voorliggende plan is verwerkt (doosjes). Verder wordt erop gewezen dat het plan planologische aspecten bevat (vanwege de tijdelijkheid). Afgesproken wordt dat in een volgend overleg nader op het plan wordt ingegaan. Tenslotte wordt afgesproken dat het nieuwste plan aan het adviesteam zal worden toegezonden (is inmiddels gebeurd). Voor 26 september a.s. (presentatie buurt) zal het adviesteam een eerste reactie geven.

Verduurzaming Oostkerk; deelname door lid WARK aan projectgroep

Mark Bimmel is hiervoor beschikbaar.

Vergaderdata 2019/2020

Komt 3 oktober terug op agenda.

Herstelplan Stadhuis

Uit een inspectierapport is gebleken dat het stadhuis in slechte toestand verkeert en dat grondige restauratie noodzakelijk is. Nader onderzoek moet uitwijzen op welke manier dat dient te gebeuren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor nodig zijn. Hiertoe zal een plan van aanpak worden opgesteld dat te zijner tijd aan de WARK wordt voorgelegd.  Aandacht voor goede communicatie rondom restauratie en werkzaamheden is overigens van groot belang.

Poort Bellinkstraat

Adviesteam stemt in met aanschrijven eigenaar.