Intake opsturen

Het aanvragen van subsidie begint met het sturen van een intakebericht aan het NOM-team.

Aan de hand van uw bericht bepaalt het NOM-team of zij u kunnen ondersteunen met subsidie. Bij een positieve uitslag maakt het NOM-team met u een afspraak om de intake persoonlijk met u door te nemen en uw situatie ter plaatse te bekijken. Op basis van dit gesprek ontvangt u dan een eerste indicatie van uw mogelijkheden.

Intake

U stuurt een e-mail naar nomteam@middelburg.nl. Zet hierin in ieder geval uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Beschrijf vervolgens aan de hand van de volgende onderwerpen uw situatie.

Redenen voor deelname

 • Wat is uw motivatie om u aan te melden?
 • Wat verwacht u van het programma?

Woonwensen

 • Kunt u een omschrijving geven van uw gezinssituatie? Denk daarbij aan aantal familieleden, leeftijd, veel, weinig of juist wisselend thuis.
 • Hoelang denkt u in uw huidige woning te blijven wonen?
 • Hoe ervaart u het comfort van de huidige woning, in alle seizoenen?
 • Welke veranderingen of uitbreidingen zou u willen aanbrengen?
 • Welke aanvullende woonwensen heeft u voor de komende 10 jaar?
 • Heeft u plannen voor het levensloopbestendig maken van de huidige woning?
 • Heeft u wensen voor de buitenkant van de woning en de tuin?
 • Welke wensen hebben uw huisgenoten?
 • Heeft u klachten ten aanzien van uw woning op dit moment?
 • In hoeverre speelt esthetiek van de maatregelen een rol voor u?

Gegevens woning

 • Bouwjaar
 • Ligging huis, oppervlakte bebouwd, oppervlak kavel
 • Plattegrond en/of bouwtekeningen
 • Woningwaarde volgens WOZ 2016
 • Indien beschikbaar: bouwkundig aankooprapport
 • Indien beschikbaar: huidig energielabel
 • Wat is het globale dakoppervlak, de orientatie en de hellingshoek?
 • Zijn er kruipruimten en/of kelders?

Energiehuishouding

 • Wat is het verbruik van de afgelopen drie jaar, uitgedrukt in kWh en m3?
 • Bij welke energiemaatschappij koopt u stroom in? Heeft u al groene stroom?
 • Heeft u al een slimme meter?
 • Heeft u al de beschikking over monitoring-apparatuur in uw meterkast?
 • Wat is de verdeling in verbruik tussen gebouwgebonden gebruik (energie die nodig is voor het op peil houden van het klimaat in de woning) en huishoudelijk verbruik (verbruik door bijvoorbeeld koelkasten, televisies, aquaria, etc.).
 • Wordt er gebruik gemaakt van alternatieve verwarmingsbronnen (houtkachel, straalkachel, infraroodpaneel, etc.) en in welke mate worden deze gebruikt?
 • Hoe vaak wordt er wekelijks gedoucht / in bad gegaan?
 • Welke energiemaatregelen zijn de afgelopen jaren genomen? Denk aan na-isoleren dak en/ of gevel, LED-verlichting, nieuwe HR-ketel, kierdichting of zonnepanelen. Graag zo specifiek mogelijk aangeven waar en wanneer deze maatregel is genomen.
 • Wat is de leeftijd van de installaties voor de warmtevoorziening?
 • Wat is de leeftijd van apparatuur als de koelkast, vriezer, wasmachine en eventuele droger?
 • Vindt u een gasloos huis een prettige gedachte?
 • Waar vermoedt u dat de meeste energiewinst te behalen is?
 • Heeft u al dubbel glas of hoogwaardiger?

Staat van onderhoud

 • Welke onderhoud is de afgelopen jaren gepleegd, en welk (groot) onderhoud staat er gepland?
 • Is er mogelijk asbest aanwezig?
 • Is er lekkage?
 • Hoe zijn de kozijnen?

Financiën

 • Hoeveel bent u bereid te investeren?
 • Wilt u NOM of een NOM-ready programma?
 • Op welke wijze denkt u de maatregelen te financieren?
 • Is er een recent taxatierapport beschikbaar?

Samenwerking

 • Op welke wijze wilt u samenwerken met het NOM-team?
 • Heeft u al eerder adviezen ingewonnen? Zo ja: bij welke partijen?
 • Op welke wijze wilt u geïnformeerd worden?
 • Heeft u behoefte aan overleg met andere NOM-deelnemers?