Waarop kan ik NOM subsidie krijgen?

Afhankelijk van wat u aanpakt kan het subsidiebedrag oplopen tot maximaal € 10.000 (incl. btw). Dat doen we in de volgorde 'ventileren, isoleren, installeren'. Een gezond binnenklimaat is immers altijd van belang. Daarna komen de maatregelen die ervoor zorgen dat uw investeringen renderen.

Voor het energiezuinig maken van uw woning houden wij de volgorde ‘ventileren, isoleren, installeren’ aan. Dit uitgangspunt geeft de beste garanties op een gezond binnenklimaat, zinvolle investeringen, verlaging van het energieverbruik en verhoging van het comfort.

Maatregelen

 • Categorie A: 1a Mechanische ventilatie
 • Categorie A: 1b Balans ventilatie + warmteterugwinning
 • Categorie B: 2a Beglazing Hr++ of Hr+++
 • Categorie B: 2b Beglazing en Kozijnen
 • Categorie B: 3 Isoleren gevels
 • Categorie B: 4 Isoleren daken
 • Categorie B: 5 Isoleren vloer
 • Categorie B: 6 Compleet geveldeel vervangen
 • Categorie C: 7 Lage Temperatuur Verwarming
 • Categorie C: 8a Bodem warmtepomp
 • Categorie C: 8b Lucht-water warmtepomp
 • Categorie C: 9a Douche warmteterugwinning
 • Categorie C: 9b Zonneboiler

Verbeelding maatregelen in huis

Voor het verkrijgen van subsidie moet er altijd één maatregel uit categorie A genomen worden. Daarna dienen er minimaal twee maatregelen uit categorie B bij te komen. Indien u aan de voorgenoemde voorwaarden voldoet, is ook subsidie verkrijgbaar voor uit categorie C vermelde maatregelen.

Het uiteindelijke subsidiebedrag bedraagt maximaal 25% van de totale investering in de te nemen maatregel. Een complete beschrijving van de voorwaarden van de subsidieverordening leest u op overheid.nl.

Op sommige installatietechnische zaken zijn soms ook landelijke subsidies van toepassing. Deze mogen ‘gestapeld’ worden. Met andere woorden: dit extra bedrag wordt niet in mindering gebracht op de gemeentelijke subsidie.

Aanvraag

U stuurt een intakebericht aan het NOM-team als u woning wilt aanmelden om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling.

U vult het aanvraagformulier NOM of NOM ready in om deel te nemen aan de subsidieregeling. Dit formulier moet worden voorzien van de vereiste bijlagen.