Verbod op asbestdaken afgewezen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt. Dit betekent dat er op dit moment geen plicht tot het saneren van deze daken komt.

Na de zomer gaat de Staatssecretaris werken aan een plan om toch te kijken hoe we verder kunnen gaan met het saneren van asbest (-daken).

Landelijk Programmabureau

Voor nu gaat het Landelijk Programmabureau wel door met verschillende acties uit de versnellingsaanpak. Zo wordt er binnenkort een leidraad over het saneren van asbestleien gedeeld. Ook gaan we verder met de Landelijke Asbestdakenkaart. Tot slot blijft natuurlijk de website www.asbestversnelling.nl online.

Particulieren mogen nog altijd zelf hun geschroefde golfplaten (max. 35 m² per perceel) verwijderen. Wel moet er eerst een sloopmelding worden gedaan op www.omgevingsloket.nl Een sloopmelding is gratis, u betaalt alleen het speciale plastic waarin u het asbest verpakt. Is uw dak groter of wilt u bedrijfsmatig (of als instelling) asbest verwijderen? Dan moet u dat laten doen door een gecertificeerd bedrijf. Hoe langer u wacht, hoe duurder het wordt.