(Ver)bouw en onderhoud

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet. Voor meer informatie en het digitaal aanvragen van een vergunning zie Omgevingsvergunning. Heeft u een rijks- of gemeentelijk monument, dan kunnen er andere eisen gelden. Het is altijd raadzaam om vooraf een kwaliteitsadvies te vragen bij het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit.

 • Verbouwplannen en uw buren

  U of uw buurman heeft (ver)bouwplannen. Een overzicht veelgestelde vragen en antwoorden over wetgeving, rechten en plichten.

 • Het archeologisch proces bij bouwplannen

  Wat gebeurt er als er voor uw bouwplan een archeologisch onderzoek noodzakelijk is? De methode van archeologisch onderzoek is vastgelegd in landelijke regelgeving. De uitvoering van het onderzoek moet volgens de wet worden goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Zij laat zich hierin adviseren door de Walcherse Archeologische Dienst.

 • Nul op de meter

  Het is voor particulieren zeer interessant om hun woning nu grondig aan te pakken. Gemeente Middelburg heeft namelijk subsidie om woningen van voor 1980 te renoveren tot Nul op de Meter (NOM) of NOM ready. Dit project wordt mogelijk gemaakt door steun vanuit de Provincie Zeeland.

 • Energiebesparing particuliere koopwoningen

  Inwoners uit Zeeland kunnen voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken, terecht bij het Duurzaam Bouwloket.

 • Ruimtelijke Kwaliteit

  Wie in Middelburg wil bouwen of verbouwen krijgt te maken met de nota Ruimtelijke Kwaliteit. Deze nota vervangt de oude Welstandsnota. In de nota kunt u alle esthetische en monumentale kwaliteitscriteria vinden die de gemeente gebruikt om een bouwplan te beoordelen. Hierin vindt u ook ons beleid met betrekking tot reclames, terrassen en het verduurzamen van monumenten.

 • Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit

  Voor een onafhankelijke advies over ruimtelijke kwaliteit wordt het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (het WARK) ingeschakeld.

 • Bodeminformatie bij kopen van huis of grond

  Sinds 2011 zijn makelaars en taxateurs niet meer verplicht om bij de verkoop van een huis, een bedrijfspand of grond informatie over de bodem op te vragen bij de gemeente of provincie. Zij kunnen sinds die datum volstaan met het opvragen van informatie bij het Kadaster.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u gaan (ver)bouwen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, een inrit aanleggen of wilt u een reclamebord plaatsen? Dan heeft u daarvoor meestal een (omgevings)vergunning nodig.

 • In- en uitritvergunning

  Wilt u een inrit bij uw woning of uw bedrijf? Dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Het kan nodig zijn dat de trottoirbanden worden verlaagd. Maar het kan ook zijn dat er een lichtmast moet worden verplaatst, een boom moet worden gekapt of een deel van een groenstrook moet worden verhard.

 • Aanvraag- en flitsformulieren bouwen en wonen

  Hier vindt u een overzicht van aanvraag- en flitsformulieren voor bouwen en wonen die u kunt downloaden en daarna invullen en per post verzenden.

 • Asbestverwijdering

  Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Beleidsnota's wonen en woonomgeving

  Beleidsregels leges voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteiten, kengetallenlijst berekening bouwkosten en de legesverordening.