(Ver)bouw en onderhoud

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet. Sinds 1 oktober 2010 zijn de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Daarmee zijn ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning.

Voor meer informatie en het digitaal aanvragen van een vergunning zie Omgevingsvergunning.

Vergaderdata Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit

Het is altijd raadzaam om vooraf een kwaliteitsadvies te vragen bij het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit. Het Adviesteam vergadert in 2017 op 15 juni, 6 en 27 juli, 17 augustus, 7 en 28 september, 19 oktober, 9 en 30 november en op 21 december.

Kijk ook bij Ruimtelijke Kwaliteit voor meer informatie en het raadplegen van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2016 (pdf, 3,6 MB) + Bijlagen (pdf, 2,9 MB) + Overzichtskaart (pdf, 5,6 MB) + Terrassenbeleid 2016 (pdf, 7,5 MB).

Tip: indien u verbouwplannen heeft, denkt u dan ook aan de gevolgen voor de buren. Problemen kunt u voorkomen door tijdig met uw buren te praten.
 
Zie ook: