(Ver)bouw en onderhoud

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet.

Voor meer informatie en het digitaal aanvragen van een vergunning zie Omgevingsvergunning. Heeft u een rijks- of gemeentelijk monument, dan kunnen er andere eisen gelden.

Het is altijd raadzaam om vooraf een kwaliteitsadvies te vragen bij het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit.

Kijk ook bij Ruimtelijke Kwaliteit voor meer informatie en het raadplegen van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2016 (pdf, 3,6 MB) + Bijlagen (pdf, 2,9 MB) + Overzichtskaart (pdf, 5,5 MB) + Terrassenbeleid 2016 (pdf, 7,5 MB).

Tip: indien u verbouwplannen heeft, denkt u dan ook aan de gevolgen voor de buren. Problemen kunt u voorkomen door tijdig met uw buren te praten.
 
Zie ook: