Omgevingswet

De Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de regels voor de ontwikkeling en het beheer van onze leefomgeving. De nieuwe wet voegt 26 wetten samen. Dat betekent: minder en overzichtelijke regels. Er komt één digitaal loket waarin iedereen snel kan zien wat mogelijk is (en wat niet) met de Omgevingswet. De wet gaat op 1 januari 2022 in.

Logo omgevingswetDe Omgevingswet gaat niet alleen om stenen, maar maakt nadrukkelijk verbinding met de sociale leefomgeving. Er komt met deze wet meer samenhang tussen regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

De wet geeft ruimte voor meer maatwerk in ieders omgeving en voor betere en snellere besluitvorming. Inbreng van inwoners en andere belanghebbenden is verplicht!

Omgevingsvisie: Middelburg in 2050

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. De opvolger van de Kwaliteitsatlas. Daar zijn we al volop mee bezig. Meer dan 500 betrokkenen uit alle lagen van de Middelburgse samenleving hebben bouwstenen bepaald die zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld Natuur & Milieu, Mobiliteit, Economie. Een bijzondere bouwsteen is Rust. In het najaar gaan we per bouwsteen de ambitie bepalen. Nu halen we nog zoveel mogelijk ideeën over de toekomst op.

Doet u ook mee? We nodigen iedereen uit om hun dromen en ideeën met de gemeente te delen, maar vooral de jongeren zijn aan zet. Teken voor de toekomst!

Ziet u het zelf niet zitten om iets aan het papier toe te vertrouwen of op een andere manier uit te beelden? Misschien kunt u iemand anders warm maken om wél mee te doen! Uw buurjongen, overbuurmeisje, kind, vriend, partner, wandel- of fietsmaatje. Iemand die hart heeft voor Middelburg en omgeving. We ontvangen inzendingen graag voor maandag 12 oktober 2020.

Vragen over de Brief aan de toekomst? Mail naar: middelburg2050@middelburg.nl.