Gemeentelijk monument, omgevingsvergunning

Heeft u een woning of pand dat als gemeentelijk monument is aangewezen? U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het beschermde monument. Voor een aantal veel voorkomende activiteiten, waaronder het onderhoud heeft de gemeente Middelburg flitsvergunningen. Dit is eenvoudig en kosteloos. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de heer D.A. van de Vrie, tel. (0118) 67 52 27.

Voor een gemeentelijk monument geldt dat voor iedere wijziging, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant, een omgevingsvergunning nodig is.

U moet dan bijvoorbeeld denken aan:

  • bouwkundige ingrepen;
  • herstelwerkzaamheden;
  • aanbrengen van energiebesparende maatregelen (isolatie, dubbelglas, panelen en collectoren);
  • het veranderen van de kleur.

Ook voor onderhoud aan uw monument kan sprake zijn van vergunningplichtige werkzaamheden. Wanneer u onderhoudswerkzaamheden aan uw monument wilt (laten) uitvoeren, dan is het raadzaam om vroegtijdig contact op te nemen met de gemeente. De gemeente Middelburg heeft hiervoor flitsvergunningen. Hierover kunt u contact opnemen met de heer D.A. van de Vrie, tel. (0118) 67 52 27. In onderling overleg kan dan worden bepaald of voor de werkzaamheden een vergunning nodig is.

Het gemeentelijk beleid vindt u in de Erfgoedverordening.

Omgevingsloket

Bij het Omgevingsloket kunt u controleren u of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de aanpassingen aan uw gemeentelijk monument.