Gemeentelijk monument, aanwijzing

De gemeentelijke monumentenstatus biedt voor- en nadelen. Een voordeel is dat gemeentelijke monumenten voor bepaalde subsidies of goedkope leningen in aanmerking kunnen komen. Verder heeft onderzoek aangetoond dat panden met de monumentenstatus een gunstigere waardeontwikkeling hebben dan andere panden. Nadeel is dat er minder zaken vergunningsvrij zijn.

Voor veel voorkomende wijzigingen aan een monumentenpand heeft de gemeente Middelburg een meldingensysteem. Dit is eenvoudig en kosteloos (zie verder het product gemeentelijk monument, omgevingsverguning).

Voorwaarden

Een verzoek om uw pand, terrein of roerende zaak te laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument kunt u alleen indienen als u belanghebbende bent, oftewel:

  • eigenaar;  
  • of "zakelijk gerechtigde" (zoals vruchtgebruiker of erfpachter);
  • of een belangenvereniging/stichting die opkomt voor bijvoorbeeld cultuurhistorisch erfgoed.

 Bij de beoordeling van een pand, terrein of roerende zaak als beschermd monument let het bevoegd gezag of er sprake is van “een zaak van algemeen belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde”.

Het gemeentelijk beleid vindt u in de Erfgoedverordening.

Verzoek indienen

Het indienen van een verzoek om uw pand te laten aanwijzen als een beschermd gemeentelijk monument doet u schriftelijk.

U schrijft een brief aan de gemeente. Daarin geeft u duidelijk aan waarom het pand in aanmerking moet komen voor deze titel. Bij deze brief voegt u, naast enkele foto’s  ook gegevens over:  

  1. De architect;
  2. De bouwstijl;
  3. Het bouwjaar;
  4. Archeologische vondsten;
  5. Belangrijke voormalige bewoners;
  6. Belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden;
  7. De bouwggeschiedenis: wanneer gebouwd, wanneer verbouwd, wat verbouwd, ingrijpende wijzigingen, wat is er nog origineel, etc.

Verdere procedure

De gemeente vraagt vervolgens advies aan de gemeentelijke monumentencommissie. Na ontvangst van het advies beslist het college van B&W over de aanwijzing.

Bezwaar tegen aanwijzing/intrekken wijziging

Indien u niet wilt dat uw eigendom op de monumentenlijst staat, moet u in uw schriftelijke bezwaar de reden hiervoor aangeven.