Monumenten

Middelburg is een monumentenstad met klassieke panden waarin wordt gewoond, geleefd en gewerkt. Lees meer over het beschermd stadsgezicht en de omgevingsvergunningen bij verbouw en onderhoud aan monumenten.

 • Beschermd Stadsgezicht

  De historische stadskern van Middelburg met haar talloze monumenten en de bebouwing langs de buitenzijde van de vesten is sinds de 80er jaren van de vorige eeuw een beschermd stadsgezicht.

 • Gemeentelijk monument, aanwijzing

  Wilt u uw pand laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument? Dat kan als uw pand van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.

 • Gemeentelijk monument, omgevingsvergunning

  Heeft u een woning of pand dat als gemeentelijk monument is aangewezen? U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het beschermde monument.

 • Monumenten, subsidie

  Voor gemeentelijke monumenten is er een subsidieregeling voor herstelwerkzaamheden aan het casco en historisch waardevolle onderdelen.

 • Europees project VIOLET

  ‘Interreg Europe project VIOLET’ is de naam van het project dat eigenaren helpt om hun monumentale panden te behouden voor de toekomst door ze energiezuinig te maken.