Pleinen

De gemeenteraad van Middelburg heeft in 2008 de Pleinenvisie vastgesteld. Deze vervolgstap op het Masterplan herinrichting binnenstad heeft als doel de pleinen “Koorkerkplein” (plein aan de Koorkerkstraat), Plein 1940, Walplein en Zusterplein stapsgewijs om te vormen tot aantrekkelijker (verblijfs)gebieden al dan niet met een andere functie.

Het plein aan de Koorkerkstraat en het Walplein zijn als eerste opgeknapt en heringericht.

Plein 1940

In juli 2010 heeft het college voorgesteld op Plein 1940 een vershal te bouwen met daarvoor een terras.  Dit plan is ingetrokken. Met ondernemers en bewoners wordt nu gekeken hoe het plein in te richten. Een eerste overleg tussen gemeente, bewoners en ondernemers heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zusterplein

Vanwege de bezuinigingen waar de gemeente voor staat is ervoor gekozen het Zusterplein voorlopig te laten zoals het is. Indien na de herinrichting van het Walplein en de transformatie van Plein 1940 nog budget resteert, wordt onderzocht of het Zusterplein alsnog aangepakt kan worden. Overigens loopt er een initiatief van Arduin om de bewaakte fietsenstalling daar te renoveren.