Herinrichting en opwaardering (valorisatie) Arnemuiden

De aantrekkingskracht en de leefbaarheid vergroten voor zowel bewoners als bezoekers; dat is het doel van het project ‘Herinrichting en opwaardering (valorisatie) Arnemuiden’. Het plan omvat een versterking van de belevingswaarde van de dorpsstructuur en de oorspronkelijke sfeer.

De doorgaande route door de kern wordt waar mogelijk in overleg met de betrokkenen heringericht zodat de beleving van veiligheid wordt versterkt. Het straatbeeld van de winkelstraat en omgeving wordt versterkt door de herinrichting met karakteristieke, originele materialen, passende verlichting en ruimte voor uitstallingen en terrassen. Onaantrekkelijke wanden worden aangekleed, de relatie met de Arne wordt versterkt en de geschiedenis wordt verteld. Verder komt er een multifunctionele ruimte met een maatschappelijke bestemming.

Dorpen van de 21e eeuw

Er is een werkgroep bestaand uit belanghebbenden samengesteld die zich met de gemeente buigt over de gewenste aankleding en uitstraling van Arnemuiden. Om dit alles te realiseren neemt de gemeente Middelburg deel aan het transnationaal Europees subsidieproject Interreg VI a 2 zeeën subsidie. Hierbij wordt samengewerkt met buitenlandse partners afkomstig uit België, Groot Brittannië en Frankrijk die allen aan een soortgelijk traject werken.

Oude Havenstraat

Ook het aantrekkelijker maken en herinrichten van de Oude Havenstraat valt als deelproject onder het opwaarderingproject Arnemuiden. Er is een wandelpad aangelegd langs het Oude Gat met op diverse plaatsen bankjes. Deze straat is opnieuw bestraat, bestaande riolering is vervangen en er is een schoonwaterriolering naast gelegd. Hiervoor loopt een POP 2 subsidietraject.

Meer informatie

Voor aanvullende informatie over het project kunt u contact opnemen met gemeentelijk projectleider de heer Joost Lievense, tel. 0118 – 67 55 06.