Gebiedsvisies

Door de gemeente wordt gewerkt aan verschillende gebiedsvisies. Op gemeentelijk niveau is er de kwaliteitsatlas.

  • Wijkvisie Dauwendaele

    De gemeenteraad van Middelburg heeft op 27 mei 2013 de wijkvisie Dauwendaele vastgesteld. De wijkvisie schetst een integraal toekomstbeeld over Dauwendaele in samenhang met de wijk Mortiere. In de wijkvisie staan actiepunten voor het verder verbeteren van de wijk voor de komende tien jaar.

  • Kwaliteitsatlas

    In 2010 is de Kwaliteitsatlas 2030 herzien. Deze Kwalitieitsatlas schetst een integraal toekomstbeeld van Middelburg tot 2030, met daarbij de ontwikkelingen per sector (demografie, wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzieningen, toerisme, natuur en landschap, financiën), die nodig zijn om dit beeld te bereiken.

  • Herinrichting en opwaardering (valorisatie) Arnemuiden

    De aantrekkingskracht en de leefbaarheid vergroten voor zowel bewoners als bezoekers; dat is het doel van het project ‘Herinrichting en opwaardering (valorisatie) Arnemuiden’. Het plan omvat een versterking van de belevingswaarde van de dorpsstructuur en de oorspronkelijke sfeer.