Voorontwerpbestemmingsplan Studentenhuisvesting Kanaalweg

Vanaf 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Studentenhuisvesting Kanaalweg voor een ieder ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via onderstaande link. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kunnen inspraakreacties schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kunnen inspraakreacties mondeling naar voren gebracht worden. Hiervoor is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 85.

Voor meer informatie over het voorontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met W. Kuijper, telefoonnummer (0118) 6752 85.