Voorontwerpbestemmingsplan Kerk Sandberglaan Middelburg

Vanaf 4 april 2019 tot en met 15 mei 2019 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’ voor een ieder ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via onderstaande link. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt deze site bereiken door onderstaande links te volgen. Ook kunt u een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar inspraakreactie omtrent het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge inspraakreactie binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 85.