Voorontwerpbestemmingsplan De Kruitmolen

Vanaf donderdag 27 februari 2020 tot en met woensdag 8 april 2020 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Kruitmolen ter inzage.

In het kader van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening van de gemeente Middelburg, ligt vanaf donderdag 27 februari 2020 tot en met woensdag 8 april 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Kruitmolen voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg. Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus is het stadskantoor momenteel alleen op afspraak toegankelijk.

Het plangebied ligt aan de aan de Oranjepolderseweg te Arnemuiden. Het bestemmingsplan maakt de aanleg/ontwikkeling van 150 standplaatsen voor stacaravans/chalets planologisch mogelijk.

Het voorontwerpbestemmingsplan kan worden bekeken via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de genoemde termijn kunnen schriftelijk of mondeling inspraakreacties ingediend worden door natuurlijke personen en in de gemeente Middelburg een belang hebbende rechtspersonen. Een schriftelijke reactie moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor een mondelinge inspraakreactie is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 5 113 (de heer A. Schiettekatte). Ook wordt op donderdag 5 maart 2020 17.00 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd in dorpshuis ‘De Arne’, Radermacherstraat 32 4341 GX in Arnemuiden.