Voorontwerpbestemmingsplan 'Assistentiewoningen Achter de Houttuinen'

Vanaf 16 juni 2017 tot en met 27 juli 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Assistentiewoningen Achter de Houttuinen voor een ieder ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via onderstaande link. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kunnen inspraakreacties schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kunnen inspraakreacties mondeling naar voren gebracht worden. Hiervoor is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 25.

Voor meer informatie over het voorontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw Brandwijk, telefoonnummer (0118) 67 5225 of de heer Loogman (0118) 67 55 37.