Voorontwerp bestemmingsplan Veerseweg Oost

Vanaf 6 september 2018 tot en met 17 oktober 2018 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Veerseweg Oost’ voor een ieder ter inzage.

Het plangebied is gelegen aan de Veerseweg, nabij de afrit van de N57. Het doel van dit plan is het scheppen van een planologisch – juridisch kader voor de realisatie van maximaal 23 woningen.

U kunt het voorontwerp bestemmingsplan digitaal inzien via onderstaande link. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar inspraakreactie omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij het college van B&W van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge inspraakreactie binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 25.

 

Zie ook: