Voorontwerp bestemmingsplan Uitbreiding Sint Laurens fase1

Vanaf 4 juni tot en met 15 juli 2020 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’ ter inzage.

In december 2019 presenteerde de gemeente haar uitbreidingsplannen tijdens de dorpstafel. Deze plannen liggen vanaf 4 juni ter inzage. Dat betekent dat iedereen die ideeën heeft over de plannen, die aan het college van burgemeester en wethouders kan laten weten. De zienswijzen (ideeën) die ingediend worden, bekijkt het college en past eventueel de plannen hierop aan.

Uitbreiding

Het bestemmingsplan maakt een eerste fase mogelijk met uitbreiding van woningen. Aan de noordzijde van Sint Laurens, langs de Wilgenhoekweg, zijn acht vrijstaande woningen voorzien. Aan de zuidwestzijde zijn circa 50-60 woningen in diverse woningtypen voorzien. De woningen worden ontsloten via de Leliëndaalseweg en de Noordweg. Ook is in het plan uitbreiding van de begraafplaats voorzien en worden aan de Noordweg enkele achtertuinen passend bestemd.

Plannen inzien

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 4 juni digitaal raadplegen via de website ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is ook op afspraak in te zien bij de vakbalie op het stadskantoor.

Filmpje

Bekijk op YouTube een filmpje met een toelichting op de plannen en uitleg over de procedure.

Zienswijze indienen

Tussen 4 juni en 15 juli 2020 kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze op het bestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. Door de coronamaatregelen kan dit uitsluitend telefonisch bij de behandeld ambtenaar via 0118-675 379 of 0118-675 231.

Alternatieve informatieavond

Op woensdagavond 10 juni kunt u één op één vragen stellen aan de behandelende ambtenaren over het nieuwe bestemmingsplan. Deze avond vindt plaats in de centrale hal van het stadskantoor. We kiezen voor deze ruimte omdat hier de balies zijn aangepast om het personeel en de bezoekers te beschermen tegen besmetting met corona. Om te voorkomen dat er teveel mensen in de ruimte zijn, is er geen vrije inloop. U moet zich vooraf aanmelden. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 9 juni via 0118-675 379 of 0118-675 231, of per e-mail via j.dingemanse@middelburg.nl. Iedereen ontvangt op 10 juni een e-mail met daarop het tijdstip waarop u wordt verwacht.