Ontwerpbestemmingsplan Volkstuinen Kweeklust complex Zuid 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Volkstuinen Kweeklust complex Zuid 1” te Middelburg ter inzage wordt gelegd, van donderdag 25 juni tot en met 5 augustus 2020.

Deze periode valt deels samen met de zomervakantie voor de regio zuid. Het gemeentebestuur acht dit, alle belangen afwegend, niet onoverkomelijk.

Plangebied

Het plangebied ligt ten zuiden van het volkstuinencomplex Kweeklust Zuid 2. Aan de noord- en oostzijde is een brede waterloop aanwezig. Aan de westzijde van het plangebied bevinden zich de spoorlijn Middelburg-Vlissingen en het Kanaal door Walcheren. Aan de zuidoostzijde wordt het plangebied begrensd door de toekomstige woonwijk Essenvelt.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 25 juni 2020 gedurende zes weken (tot en met 5 augustus 2020) voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Het ontwerpbestemmingsplan “Volkstuinen Kweeklust complex Zuid 1” is tevens digitaal in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Door de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, dient u hiervoor een afspraak te maken met de behandeld ambtenaar via telefoonnummer (0118) 675 510.